Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp và cơ quan thuế phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế luôn được toàn ngành Thuế triển khai sâu rộng, nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện khai, nộp thuế thuận lợi, chính xác.

Trong các đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, vừa hỗ trợ NNT theo chủ trương, chính sách của Nhà nước, vừa tăng cường công tác quản lý thu; đồng thời đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho NNT, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thu, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Đặc biệt, cơ quan thuế chú trọng quản lý công tác kê khai kế toán thuế nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của NNT.

doanh-nghiệp.jpg
Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với đó, ngành Thuế đã ban hành các công văn hướng dẫn cục thuế các địa phương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, kế toán thuế. Trong đó, ngành Thuế tập trung vào các nội dung triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; quản lý kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB bán ra trong nước; xử phạt vi phạm hành chính điện tử đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ...

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, trong công tác kê khai kế toán thuế, toàn ngành đã tăng cường đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Nhờ đó, công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và tạo được những chuyển biến tích cực.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 830.581 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, trên tổng số 833.867 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,61%.

Có thể thấy, với các giải pháp có tính căn cơ mà ngành Thuế đã và đang triển khai thực hiện đã hỗ trợ tối đa cho NNT; đặc biệt là một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phải thực hiện giãn cách, nhưng NNT hoàn toàn có thể ở nhà để thực hiện khai, nộp thuế trực tuyến vào NSNN.

99,6% doanh nghiệp đang hoạt động kê khai thuế điện tử

Ghi nhận công tác kê khai, nộp thuế điện tử (NTĐT) từ các địa phương cho thấy, tại Bắc Giang, tính đến nay, có 6.566 DN đăng ký NTĐT với cơ quan thuế đạt 99,17%; có 6.787 DN đăng ký thành công với các ngân hàng thương mại đạt 98,85%; tổng số chứng từ NTĐT đạt 97,82%; tổng số tiền NTĐT đạt 89,67%.

Bà Dương Thị Thu Hằng – Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai cho hay, cục thuế thường xuyên rà soát chặt chẽ nghĩa vụ phải nộp hồ sơ khai thuế của NNT để điều chỉnh cho kịp thời. Theo đó, tỷ lệ số tờ khai đã nộp đạt 98,8% trên tổng số tờ khai phải nộp; tỷ lệ số tờ khai nộp đúng hạn trên tổng số tờ khai đã nộp đạt 96,4% trên tổng số tờ khai đã nộp. Tổng số DN đăng ký thành công với các ngân hàng đạt 98%.

Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, công tác kê khai thuế là một trong những nhiệm vụ chủ chốt đơn vị chú trọng triển khai nhằm giúp việc quản lý thuế được chặt chẽ, tránh thất thu thuế. Nhờ được chú trọng quản lý, tỷ lệ số hồ sơ đã nộp trên tổng số hồ sơ phải nộp của tất cả các loại hồ sơ khai thuế luôn đạt 97,7%; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã nộp đạt 97,4%.

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh, cho biết đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến công tác quản lý thuế đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra thuế gặp rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên, nhờ được ứng dụng CNTT, công tác quản lý thuế trên địa bàn được cơ quan thuế triển khai thực hiện khá chặt chẽ, các nguồn thuế phát sinh được thu, nộp kịp thời vào NSNN đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ về kết quả đạt được trong công tác kê khai, kế toán thuế, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, tổng số các loại tờ khai thuế đã nộp đến ngày 30/6/2021 đạt 99,17% trên tổng số tờ khai phải nộp; tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn trên tờ khai đã nộp đạt 98,5%; tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn trên tờ khai phải nộp đạt 97,6%.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngành Thuế tiếp tục triển khai nâng cấp các ứng dụng CNTT của ngành, đảm bảo đáp ứng các quy định về chính sách, quy trình quản lý thuế phù hợp với Luật Quản lý thuế mới. Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ NNT là DN thực hiện khai, nộp, hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng hỗ trợ NNT là cá nhân thực hiện khai thuế, NTĐT; triển khai hóa đơn điện tử…, nhằm thực hiện được các mục tiêu về thực hiện chính phủ điện tử./.

Văn Tuấn