kbnn

Khách hàng giao dịch tại KBNN nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch. Ảnh: KBNN Quảng Nam

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, các cơ quan thu trên địa bàn đã phối hợp tập trung nhanh các nguồn thu vào NSNN. Đặc biệt, KBNN Quảng Nam đã chủ động duy trì các điểm mở tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và mở rộng ủy nhiệm thu qua các NHTM cổ phần trên địa bàn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp tiền vào NSNN, góp phần tập trung nhanh các nguồn thu NSNN.

Tính đến hết tháng 4 vừa qua, KBNN Quảng Nam đã mở 39 tài khoản chuyên thu tại các NHTM trên địa bàn. Cụ thể: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 điểm; Ngân hàng Đầu tư 5 điểm; Ngân hàng Ngoại thương 6 điểm; Ngân hàng Công thương 6 điểm và Ngân hàng Quân đội 4 điểm; Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng 1 điểm. Hiện nay, các NHTM trên địa bàn đã thực hiện ủy nhiệm thu 99% tổng số thu NSNN trực tiếp qua KBNN.

Báo cáo từ KBNN Quảng Nam cho biết, đến hết tháng 4 vừa qua, số thu ngân sách trên địa bàn là gần 9.621 tỷ đồng, đạt 49,7% dự toán được giao (19.350 tỷ đồng).

Trong công tác chi ngân sách, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, KBNN Quảng Nam đã đẩy mạnh các giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách không phải trực tiếp đến kho bạc để giao dịch, vừa giúp thực hiện giãn cách xã hội vừa đảm bảo việc chi trả ngân sách không bị gián đoạn.

Tính đến hết tháng 4 vừa qua, KBNN Quảng Nam đã kiểm soát, thanh toán trên 6.874 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách trung ương trên 860,8 tỷ đồng và ngân sách địa phương trên 6.013 tỷ đồng./.


Vân Hà