Theo Cục Thuế Quảng Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, thời gian qua, cục thuế đã chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan liên quan của tỉnh nhằm triển khai thực hiện quy định phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Quảng Nam tiếp tục giám sát chặt việc xuất hóa đơn từng lần đối với bán lẻ xăng dầu
Cán bộ, công chức Cục Thuế Quảng Nam tiếp tục giám sát chặt việc xuất hóa đơn điện tử từng lần đối với bán lẻ xăng dầu. Ảnh: CTV.

Kết quả thực hiện đến hết ngày 31/3/2024, toàn tỉnh Quảng Nam có 186/186 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ hoàn thành 100% theo đánh giá của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế Quảng Nam cho hay, trong thời gian tới, cục thuế tiếp tục ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định kinh doanh xăng dầu nói chung trên địa bàn, trong đó tiếp tục giám sát chặt việc thực hiện xuất HĐĐT từng lần đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo quy định tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, tập trung thực hiện kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động xuất bán xăng dầu qua ứng dụng HĐĐT của ngành Thuế, phân tích hồ sơ khai thuế, kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng, quản lý thuế nói chung; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm./.