chi-cục-thuế-khu-vực-đức-phổ-ba-tơ.jpg

Công chức thuế Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ (Quảng Ngãi) rà soát doanh nghiệp nợ đọng không còn khả năng nộp ngân sách, trình các cấp khoanh nợ, xóa nợ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo công tác quản lý nợ thuế của Cục Thuế Quảng Ngãi mới đây cho biết, đến hết tháng 3/2021, nợ thuế trên địa bàn toàn đơn vị đang quản lý là 884,6 tỷ đồng, tăng 152,6 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 21%. Nếu chia theo loại nợ, nợ có khả năng thu là 729,7 tỷ đồng, tăng 156,4 tỷ đồng, tăng 27,2%; nợ khó thu 153,9 tỷ đồng, giảm 4,7 tỷ đồng, giảm 3%.

Chia sẻ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, tính đến tháng 3/2021 toàn tỉnh đã thực hiện khoanh nợ cho 5.883 người nộp thuế, với số tiền thuế nợ đã khoanh trên 139,3 tỷ đồng, đạt 96,6% so với số tiền thuế nợ phải khoanh.

Về công tác xóa nợ, cục thuế đã tiến hành kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ theo quy định trình UBND tỉnh quyết định. Tính đến ngày 31/3/2021 đã thực hiện gửi hồ sơ đề nghị xóa cho Tổng cục Thuế quyết định theo thẩm quyền 2 người nộp thuế với số tiền đề nghị xóa là 12,5 tỷ đồng, đang công khai 1 người nộp thuế để thẩm định và tiếp tục trình. UBND tỉnh đã quyết định xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho 1.093 người nộp thuế với số tiền đã xóa là trên 12,9 tỷ đồng, đạt 19,5% so với số tiền phải xóa./.

Văn Tuấn