Hải quan cảng cái lân - Quảng Ninh

Hải quan Quảng Ninh thực hiện đo thời gian giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân.

Trị giá kim ngạch XNK qua VNACCS/VCIS đạt 4,327 tỷ USD, chiếm 92,81% tổng kim ngạch XNK hàng hoá.

Cũng theo Cục Hải quan Quảng Ninh, hệ thống VNACCS/VCIS được tiếp nhận và triển khai từ giữa tháng 4/2014, được triển khai tại 7/7 chi cục hải quan. Sau 6 tháng đi vào vận hành, hệ thống hoạt động tốt, không gây xáo trộn cho hoạt động XNK. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận với hệ thống mới và việc thực hiện thông quan đã đi vào ổn định.

Việc triển khai VNACCS/VCIS đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, với thời gian xử lý thông quan trung bình đối với hàng luồng xanh không quá 3 giây.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tăng cường hiệu quả ở các khâu cải cách, rút ngắn thời gian giải phóng hàng hoá XNK, qua đó, đảm bảo thông quan hàng hoá nhanh chóng, tạo thuận lợi cho hàng hoá XNK; nâng cao năng lực quản trị, điều hành của lãnh đạo và góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh…/.

Đỗ Vinh