chi cục thuế khu vực uông bí - quảng yên

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên (Quảng Ninh). Ảnh: Nhật Minh.

Thu ngoài quốc doanh tăng mạnh so với cùng kỳ

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho thấy, thu ngân sách do đơn vị này thực hiện 4 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện đạt 10.975 tỷ đồng, bằng 28,1% dự toán tỉnh giao, bằng 88,9% cùng kỳ.

Có 6 khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán gồm: khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; thuế thu nhập cá nhân; thuế sử dụng đất nông nghiệp; sổ xố kiến thiết. Đáng chú ý là thu thuế ngoài quốc doanh 4 tháng ước thực hiện được 1.775 tỷ đồng, đạt 41,6% dự toán, bằng 123,7% cùng kỳ.

Bên cạnh các khoản thu đạt tốt, một số khoản thu khác chưa đạt tiến độ đề ra, đó là: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương; lệ phí trước bạ; thu phí lệ phí; tiền thuê đất; tiền sử dụng đất; thu cấp quyền khai thác khoáng sản...

Kiên quyết với các trường hợp chây ỳ nợ thuế

Cùng với các biện pháp thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, cơ quan thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Đồng thời, để nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách, không để nợ mới phát sinh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Nói về kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2021, ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dù kết quả thu đạt thấp so với cùng kỳ, nhưng đây là nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế và cả của cơ quan thuế.

“Cục thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu mới để bù đắp giảm thu ở lĩnh vực hụt thu do dịch bệnh Covid-19. Cơ quan thuế theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản, nhờ đó có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời” - ông Tuấn cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, một trong những kết quả nổi bật thời gian qua, đó là công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. “Hàng trăm tin bài về chính sách thuế mới, thủ tục quyết toán thuế đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cục thuế, trên các báo, đài trung ương và của tỉnh Quảng Ninh” - ông Tuấn nói.

Cũng do đây là thời điểm tổ chức, cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế năm 2020, nên ngoài tuyên truyền chính sách thuế mới, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều buổi hỗ trợ quyết toán thuế tại cơ quan thuế; hỗ trợ qua điện thoại, trả lời bằng văn bản và qua thư điện tử. Do đó, những vướng mắc của người nộp thuế được hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời.

Khai tác tăng thu bù đắp khoản hụt thu từ du lịch

Trước kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 chưa được như mong muốn, để đảm bảo tiến độ, cũng như để hoàn thành dự toán được giao, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp cụ thể. Trước hết là phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, với các sở, ngành địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách.

Cục thuế cũng sẽ theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến tiến độ thu ngân sách, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

“Cục thuế sẽ bám sát việc kê khai của doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khoản thu phát sinh của từng doanh nghiệp, khai thác tăng thu lĩnh vực còn dư địa để bù cho các khoản hụt thu từ dịch vụ, du lịch; tăng cường các biện pháp thu tại khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tài nguyên, thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu...” - ông Tuấn nói.

Để đảm bảo chống thất thu ngân sách, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được Tổng cục Thuế giao. Đặc biệt, đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ trước hoàn thuế và sau hoàn thuế theo quy định.

Lãnh đạo cục thuế cũng đã yêu cầu bộ phận thanh tra, kiểm ra phối hợp với Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, các chi cục thuế đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền phạt theo các quyết định xử lý truy thu thuế, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

“Cục thuế sẽ giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị để kịp thời đề ra các biện pháp phù hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021. Cơ quan thuế quán triệt các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, quy trình giám sát thanh tra, kiểm tra, thực hiện việc ghi nhật ký điện tử đầy đủ theo đúng quy định” - ông Tuấn nói./.

Nhật Minh