Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, kết quả này là nhờ ban chỉ đạo thu, chi ngân sách các cấp hoạt động tích cực, hiệu quả, có nhiều giải pháp hữu hiệu, cách làm sáng tạo, cộng với sản xuất kinh doanh khởi sắc nên thu nội địa tăng cao nhất từ trước tới nay, chiếm 59% trong tổng thu ngân sách

Bên cạnh đó, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên để nâng vốn đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng 52% tổng chi ngân sách địa phương và là mức cao nhất từ trước đến nay, đáp ứng kịp thời các khoản chi phục vụ các dự án động lực, các công trình trọng điểm của tỉnh.

Năm 2015 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất công nghiệp và dịch vụ phục hồi và tăng trưởng nhanh, nông nghiệp phát triển ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng cao.

Thu ngân sách nội địa tăng mạnh (tăng 22% so cùng kỳ) đảm bảo đáp ứng được phần hụt thu từ xuất nhập khẩu; tiết kiệm tối đa chi thường xuyên để tập trung cho đầu tư phát triển.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được tập trung tháo gỡ kịp thời, hiệu quả; các nhà đầu tư chiến lược đang tập trung triển khai nhiều dự án lớn; các công trình trọng điểm của tỉnh được đẩy nhanh tiến độ.

n
Một góc thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ảnh: H.H

Quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; đồng bào vùng dân tộc thiểu số được quan tâm...

Dự kiến năm 2016, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đạt 34.655 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 22.655 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.000 tỷ đồng.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả ban chỉ đạo tăng cường điều hành thu chi ngân sách từ tỉnh đến các địa phương. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách, quyết tâm từ đầu năm phấn đấu tăng thu, tranh thủ tối đa nguồn lực từ Trung ương, huy động các nguồn lực từ xã hội để tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tiết kiệm chi thường xuyên ở mức tối đa, hạn chế tối đa việc bổ sung kinh phí để mua sắm tài sản, phương tiện làm việc, phương tiện từ ngân sách nhà nước, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi thường xuyên và chi trả nợ theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

Đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Chi ngân sách tập trung cho dự án trọng điểm, cấp bách, có tính động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tập trung rà soát, tổng hợp kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa phù hợp ảnh hưởng đến thu chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư phát triển gây lãng phí nguồn lực để có phương án sửa đổi, ban hành kịp thời các văn bản pháp lý đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.../.

Lan Hương