ký

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại kỳ họp.

Vừa qua, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tổ chức thành công tốt đẹp và thông qua 07 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Những nội dung được quyết định tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là điều hành tài chính, ngân sách, đầu tư công của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần khẩn trương tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua.

Trong đó, phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chủ trương, chiến lược mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia.

Trong bối cảnh mới càng phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là vai trò trực tiếp, thường xuyên, hằng ngày, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp cơ sở. Người dân phải tuân thủ nguyên tắc “5K”, kể cả khi đã được tiêm 2 mũi vắc xin. Tập trung triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại (mũi 2) cho 100% người dân có chỉ định tiêm, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2021, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 51.000 tỷ đồng.

Trong đó, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về dịch bệnh cho chuyên gia, kỹ sư, công nhân, lao động của ngành Than, các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, các công trường xây dựng, nhà máy, xí nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn về dịch bệnh, nhất là ngành du lịch, dịch vụ; triển khai kịp thời, nghiêm túc các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch.

Cùng với đó, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách nhà nước; quyết liệt triển khai thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm; nâng cao tỷ lệ, hiệu quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu đến ngày 31/12/2021 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch đầu năm, đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình.

Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 - năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới 2022-2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục kiên trì thực hiện tốt quan điểm: Huy động, phân bổ và sử dụng tổng thể các nguồn lực, trong đó nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài, quyết định, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; chỉ chi ngân sách nhà nước trong khả năng cân đối.

“Thời gian còn lại của năm 2021 còn rất ít, trong khi khối lượng công việc thường xuyên rất lớn và nhiều việc trọng tâm, cấp bách phải triển khai đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, làm dứt điểm và lượng hóa được kết quả; quyết tâm xây dựng Quảng Ninh là một trong những địa phương điển hình về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thành công “mục tiêu kép”, giữ vững đà tăng trưởng hai con số, vai trò cực tăng trưởng kinh tế toàn diện khu vực phía Bắc” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

7 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp

1. Nghị quyết về việc điều chỉnh, phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

3. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh khởi công năm 2022.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đợt 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

6.Nghị quyết về việc hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

7. Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị loại IV đối với thị trấn Quảng Hà, trực thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Lan Hương