x

Tỉnh Quảng Ninh hưởng ứng mua vắc-xin cho tỉnh 500 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 số tiền 100 tỷ đồng.

Đây là hành động thiết thực và kịp thời của tỉnh nhằm chung tay cùng cả nước sớm đưa nguồn vắc-xin về Việt Nam để tiêm ngừa cho người dân, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Ngoài ra, các tập đoàn có các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 như: Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 200 tỷ đồng; Tập đoàn Tuần Châu ủng hộ 170 tỷ đồng; Tập đoàn Bim Group... ủng hộ 30 tỷ đồng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh được ghi nhận là điểm sáng trong toàn quốc về thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” từ xa, từ sớm, từ cơ sở, tỉnh Quảng Ninh đã vững vàng vượt qua các làn sóng các đợt dịch khác nhau để giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện thành công “mục tiêu kép” năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đặc biệt, để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid 19, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 326/NQ-HĐND ngày 8/2/2021 quy định một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ chi, tiếp tục giảm 10% chi thường xuyên, tăng dự phòng ngân sách lên mức tối đa 4% trên tổng chi ngân sách địa phương tạo nguồn lực dự phòng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh khác và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hạn chế tối đa mua sắm tài sản, cắt giảm chi phí hội họp, đào tạo, tham quan học tập kinh nghiệm, cắt giảm các nhiệm vụ chi và không ban hành các chế độ, chính sách mới chưa thật sự cần thiết, cấp bách.... để dành nguồn lực cùng với các nguồn lực hợp pháp khác (tối thiểu 500 tỷ đồng) để sẵn sàng cho việc mua vắc-xin phòng ngừa Covid-19 và triển khai tiêm phòng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh./.

Lan Hương