lợn

Cán bộ kiểm dịch thú y cửa khẩu Lao Bảo kiểm tra mặt hàng lợn nhập khẩu. Ảnh: TL

Tổng cục Hải quan cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin phản ánh trên báo Lao động online về việc “Lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch được “phù phép” về thẳng lò mổ”, Tổng cục đã chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh làm rõ, đảm bảo đúng quy trình thực hiện thủ tục hải quan.

Ngày 22/1/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị đã có công văn số 168/HQLB-TTHHXNK gửi Chi cục Thú y vùng II đề nghị cung cấp thông tin về lô hàng nhập khẩu liên quan đến nội dung báo chí phản ánh.

Ngày 30/1/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị tiếp tục có Công văn số 208/HQLB-TTHHXNK gửi Chi cục Thú y vùng I, II, III đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về các lô hàng lợn sống dùng để giết mổ và lợn giống nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo chưa có kết quả kiểm dịch (trong thời hạn 30 ngày) đến hết ngày 30/1/2021.

Ngày 3/2/2021, Trạm Kiểm dịch động vật Lao Bảo đã có công văn số 10/KDĐV gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo. Theo đó, trong thời gian vừa qua, Cục Thú y đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch theo quy định đối với 4 doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng lợn sống dùng để giết mổ qua cửa khẩu Lao Bảo.

Để xử lý vụ việc, hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tạm dừng đưa hàng về bảo quản đối với 4 doanh nghiệp nêu trên trong thời gian chờ kiểm tra, xác minh (theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính). Đồng thời, đơn vị đã gửi giấy mời yêu cầu các doanh nghiệp trên đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan và xử lý theo quy định./.

Ngọc Linh