xăng dầu

Ảnh minh họa (nguồn nld.com.vn)

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2013 khoảng 169,219 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG ước đến hết quý I/2014 (31/3/2014) còn khoảng 842,016 tỷ đồng. Trong đó, số trích Quỹ BOG trong quý I/2014 là khoảng 1.043,504 tỷ đồng; số sử dụng Quỹ BOG trong quý I/2014 khoảng 370,707 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong 3 tháng đầu năm 2014, giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm có xu hướng tăng và dao động ở mức cao.

Để giảm tác động tới giá xăng dầu trong nước khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt theo cơ chế thị trường đồng thời sử dụng các công cụ tài chính để bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Cụ thể, khi giá xăng dầu thế giới tăng cao, để chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tạm thời chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở của một số mặt hàng xăng dầu.

Đồng thời cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá trong 6/7 lần điều hành vào các ngày 15/1/2014; 27/1/2014; 10/2/2014; 6/3/2014; 19/3/2014; 31/3/2014 (nếu điều chỉnh tăng giá thì mức điều chỉnh mỗi lần sẽ phải tăng tương đương với mức sử dụng Quỹ BOG và/hoặc mức cắt giảm lợi nhuận định mức).

Trong khi đó, giá bán xăng dầu trong nước chỉ được điều chỉnh tăng 2 lần (đa số mức tăng giá đều ở mức độ kiềm chế do việc sử dụng kết hợp các công cụ tài chính). Khi giá dầu diezen, dầu hỏa, dầu madut trên thị trường thế giới giảm, Liên Bộ đã kịp thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện 03 đợt giảm giá bán dầu diezel, 02 đợt giảm giá dầu ma dút và 01 đợt giảm giá dầu hỏa.

Cụ thể các đợt điều hành giá và quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý I/2014 như sau: Đơn vị tính: đồng/lít,kg

Thời gian

Xăng Ron 92

Dầu Điêzen

Dầu hỏa

Dầu madut

15/1

Sử dụng quỹ

250

0

520

240

Điều chỉnh giá

0

0

0

0

27/1

Sử dụng quỹ

100

0

220

200

Điều chỉnh giá

0

-320

0

0

10/2

Sử dụng quỹ

0

0

40

200

Điều chỉnh giá

0

-109

0

0

21/2

Sử dụng quỹ

0

0

0

0

Điều chỉnh giá

307

247

237

204

6/3

Sử dụng quỹ

300

170

110

0

Điều chỉnh giá

0

0

0

0

19/3

Sử dụng quỹ

300

0

0

0

Điều chỉnh giá

189

71

0

-113

31/3

Sử dụng quỹ

200

0

0

0

Điều chỉnh giá

0

-239

-145

-121

Hoàng Lâm