quy bao ve nguoi dũc bao hiem

Ra mắt hội đồng quản lý mới của Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm có 6 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là ông Phùng Ngọc Khánh (Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính). Các thành viên còn lại bao gồm ông Phan Kim Bằng (Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - IAV); ông Trần Vĩnh Đức (Phó Chủ tịch IAV - phụ trách mảng bảo hiểm phi nhân thọ), bà Thân Hiền Anh (Phó Chủ tịch IAV - phụ trách mảng bảo hiểm nhân thọ), bà Nguyễn Thu Thủy (Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Tài chính) và bà Phạm Thị Thu Phương (Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính). Bà Phương cũng là Trưởng Ban điều hành Quỹ.

Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp và do Bộ Tài chính quản lý tập trung. Mức trích nộp cụ thể sẽ do Bộ Tài chính công bố hàng năm. Quỹ được dùng để trả tiền bồi thường bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm cho khách hàng…, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm khi doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán, phá sản. Hiện nay, Quỹ đang quản lý số tiền là 300 tỷ đồng.

Ông Phan Kim Bằng, Chủ tịch IAV, cho biết năm 2017 thị trường bảo hiểm (BH) tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, tổng doanh thu phí BH ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016. Doanh thu phí BH lĩnh vực BH phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61% và lĩnh vực BH nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng (tăng 28,9%). Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.423 tỷ đồng, tăng 14,92%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 14.951 tỷ đồng, các doanh nghiệp nhân thọ ước đạt 14.472 tỷ đồng. Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74%, trong đó các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt 38.841 tỷ đồng, các doanh nghiệp BH nhân thọ ước đạt 208.960 tỷ đồng.

“Chúng tôi tin rằng với nền tảng đã đạt được, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Năm 2018, toàn thị trường sẽ phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 25% trong lĩnh vực kinh doanh BH nhân thọ và trên 15% trong lĩnh vực BH phi nhân thọ,” ông Bằng nhận định./.

H.C