Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Minh - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đã công bố các quyết định thành lập, quyết định phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Tài chính tại miền Trung của Bộ Tài chính, các quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và quy chế hoạt động của trung tâm.

Ra mắt Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Tài chính miền Trung
Trung tâm đi vào hoạt động sẽ đào tạo, cập nhật kiến thức cho đông đảo cán bộ thuộc ngành Tài chính. Ảnh: Đ.N

Ông Trương Xuân Hưng, nguyên Phó Giám đốc dự án xây dựng Trung tâm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài chính miền Trung; ông Phan Nam Thắng, nguyên kế toán trưởng dự án Trung tâm được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm, phụ trách phòng Tài chính - kế toán của Trung tâm.

Được biết đây là Trung tâm đào tạo cán bộ tài chính có quy mô lớn và sẽ đi vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc ngành Tài chính của miền Trung và cả nước. Dự kiến, trong tương lai, trung tâm sẽ từng bước chuyển sang hoạt động cơ chế công lập theo quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo./.

Nguyễn Đức Ngoãn