Nợ thuế thông thường giảm 29%

Theo ông Lương Văn Ngà – Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang cao so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao. Tỷ lệ nợ thuế so với dự toán thu ngân sách đang là 7,9%; nếu tính theo tổng thu thực tế, tỷ lệ nợ thuế đang là 10,53%.

Báo cáo chi tiết tình hình nợ thuế của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn là 1.252 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng, giảm 3,4% so với thời điểm 31/12/2020. Trong đó, nợ thông thường là 655,6 tỷ đồng, giảm 268,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 29,1%; nợ đang xử lý giảm 40 tỷ đồng (100%); nợ khó thu là 248,3 tỷ đồng, giảm 56,5 tỷ đồng (18,6%); nợ chờ điều chỉnh là 348,8 tỷ đồng, tăng 320,9 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho rằng, tổng nợ thuế giảm so với thời điểm cuối năm 2020, tuy nhiên, các trường hợp nợ thuế lớn điển hình, kéo dài, đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu nợ thuế năm trước chuyển sang. Có 4 doanh nghiệp nợ đọng trên 338,7 tỷ đồng, do đang trong thời gian giải quyết khởi kiện nên cục thuế không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế. Cụ thể, Công ty TNHH Pegas Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa nợ 59,8 tỷ đồng, từ năm 2018. Ngày 22/8/2019, Tòa án tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với doanh nghiệp này, do đó không thể cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Nhiều doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: TUẤN NGUYỄN
Nhiều doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa nợ thuế theo Quyết định xử phạt từ năm 2019 với 58,4 tỷ đồng. Công an tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 119/CSKT ngày 5/3/2021 kiến nghị khởi tố. Ngày 22/3/2021, cục thuế ban hành Quyết định số 395/QĐ-CT tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty, do đó khoản nợ thuế này cũng không thể đôn đốc thu hồi.

Công ty CP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh nợ 183,4 tỷ đồng. Ngày 19/4/2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có thông báo thụ lý vụ án số 19/2021/TLST-HC khởi kiện của công ty. Ngày 11/5/2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời tạm đình chỉ Quyết định số 533/QĐ-CT ngày 24/3/2020 của cục thuế, dẫn đến chưa thể thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế.

Bên cạnh đó, tiền nợ thuế tài nguyên được miễn giảm của Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co.,Ltd là 36,9 tỷ đồng, Cục Thuế Khánh Hòa đã có công văn gửi Tổng cục Thuế báo cáo vướng mắc xử lý tờ khai thuế tài nguyên trường hợp miễn giảm đối với công ty và đang chờ được hướng dẫn.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm nợ thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, nếu loại trừ số nợ khó thu của 4 doanh nghiệp nêu trên thì tổng nợ còn lại là 914 tỷ đồng.

10 tháng, Khánh Hòa thu nội địa giảm gần 8%

Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 10.657 tỷ đồng, giảm 7,92% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa có 8 khoản thu tăng so với cùng kỳ; có 10 khoản thu giảm so với cùng kỳ.

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cũng cho thấy, trong tổng số nợ thuế nêu trên, tiền thuế nợ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh là 810 tỷ đồng, chiếm 65% trong tổng số thuế nợ phải thu, giảm 84,9 tỷ đồng, giảm 9,48% so với thời điểm 31/12/2020. Trong đó, thuế nợ thông thường là 413,5 tỷ đồng, chiếm 63% nợ thông thường, giảm 126,2 tỷ đồng, giảm 23,4% so với thời điểm 31/12/2020.

Bên cạnh đó, nợ các khoản thu từ đất là 442 tỷ đồng, tăng 40,8 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm 31/12/2020, chiếm 35% trong tổng nợ phải thu. Trong đó, nợ thông thường các khoản thu từ đất là 242 tỷ đồng, giảm 142 tỷ đồng, giảm 37% so thời điểm 31/12/2020, chiếm 37% nợ thông thường.

Ông Lương Văn Ngà chia sẻ thêm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song bộ phận quản lý nợ đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ quản lý, thu hồi nợ thuế. Cụ thể, toàn đơn vị thu được 363,6 tỷ đồng, đạt 39,4% nợ thuế thông thường năm 2020 chuyển sang. Cùng với đó, toàn đơn vị đã ban hành 1.227 quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, số thuế phải thu qua các quyết định cưỡng chế là 250,1 tỷ đồng, số đã thu là 74,7 tỷ đồng, đạt 30% số phải cưỡng chế.

Để kéo giảm nợ đọng, trong 2 tháng cuối năm, Cục Thuế Khánh Hòa tiếp tục phân loại các khoản nợ để có các biện pháp xử lý, thu hồi nợ thuế theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đôn đốc thu hồi nợ, tích cực giảm tỷ lệ nợ đọng. Đồng thời, tiếp tục đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc liên quan đến đất của các dự án, để có căn cứ thu hồi nợ.

Ngoài ra, Cục Thuế Khánh Hòa cũng chủ động rà soát các trường hợp hết thời gian được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ để đôn đốc nộp thuế đúng, đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước, tránh tình trạng doanh nghiệp dây dưa dẫn đến nợ thuế.