Theo dữ liệu đang quản lý, từ tháng 5 đến tháng 7/2021, TP. Hồ Chí Minh có 8.272 đơn vị giảm 15% lao động với 74.669 lao động nghỉ việc, nghỉ không lương. Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố đã có trao đổi với các đơn vị, phần lớn các đơn vị cho biết do tình hình dịch bệnh gặp khó khăn nhưng trước mắt vẫn còn nguồn để tham gia chế độ cho người lao động. Do vậy, các đơn vị sẽ đóng dần, khi nào không còn nguồn sẽ đề nghị cơ quan BHXH thực hiện chính sách hỗ trợ. Qua nắm bắt tình hình của đơn vị, thành phố có 940 đơn vị với 17.392 lao động sẽ giảm quỹ hưu trí tử tuất.

Tính đến ngày 22/7, TP. Hồ Chí Minh có 18 đơn vị với 1.758 lao động nộp hồ sơ và đã được BHXH thành phố giải quyết cho tạm dừng đóng với số tiền 17,9 tỷ đồng. Thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn đáng kể, chỉ dưới 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

BHXH thành phố cũng đã thực hiện rất nhanh chóng việc xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; danh sách lao động ngừng việc cũng được. Tính đến 22/7, toàn thành phố đã tiếp nhận 110.651 lao động nộp hồ sơ xác nhận, cơ quan BHXH đã xác nhận được 73.605 lao động, trả về 36.567 lao động do không đủ điều kiện hoặc đơn vị lập hồ sơ bị sai so với quy định. Các hồ sơ đều được giải quyết trong vòng 1 ngày làm việc, không có hồ sơ tồn.

Về giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHXH thành phố đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục từ ngày 16/7. Ước tính từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, thành phố có 101.356 đơn vị với 2,32 triệu lao động được giảm mức đóng là 1.060 tỷ đồng.

Theo dự báo của BHXH TP. Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2021, việc tạm dừng quỹ hưu trí, tử tuất trên địa bàn sẽ có khoảng 13.000 đơn vị giảm 15% lao động với khoảng 130.000 người. Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc, ước đến cuối tháng 9/2021 sẽ có khoảng 350.000 lao động.

Mai Lâm