bà nguyễn thị cúc

Các vị khách mời tham gia hội thảo. Ảnh: NM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, rút ngắn thời gian nộp thuế của DN, đưa ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế, thời gian qua ngành Thuế đã có nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đến nay, thời gian nộp thuế đã giảm từ 537 giờ/năm còn 117 giờ/năm, khai thuế điện tử đạt 98%, nộp thuế điện tử đã triển khai ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 95%... Với kết quả này, Việt Nam đã đạt mức ASSEAN-4 về mức độ thuận lợi về thuế.

Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 năm 2016 của Chính phủ và Chiến lược cải cách hệ thống thuế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Thuế “minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính và đổi mới”, phù hợp với tiêu chí chung của thế giới, cơ quan Thuế đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, thực hiện quản lý thuế theo phương pháp rủi ro nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

“Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành dự thảo Bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá tuân thủ pháp luật thuế đối với NNT là DN. Để bộ tiêu chí được ban hành phù hợp, đánh giá đúng mức độ tuân thủ pháp luật thuế của NNT, giúp cho cơ quan Thuế phân bổ nguồn lực hợp lý để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN… rất mong nhận được ý kiến tham gia, đóng góp của các chuyên gia, đại diện các hiệp hội, các DN”, ông Minh nói.

Theo dự thảo, Bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của NNT sẽ bao gồm 2 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí, chỉ số đánh giá DN tuân thủ pháp luật thuế tốt (9 tiêu chí) và nhóm tiêu chí, chỉ số đánh giá DN tuân thủ pháp luật thuế ở mức độ thấp (10 tiêu chí).

Ông Bùi Khánh Toàn, Trưởng ban quản lý rủi ro, Tổng cục Thuế cho biết, nguyên tắc xây dựng Bộ tiêu chí này dựa trên việc xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật thuế của DN về việc đăng ký thuế; kê khai nộp thuế, chấp hành chế độ quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế; hoàn thuế; chấp hành quy định thanh tra kiểm tra thuế; nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; quy định có liên quan như kế toán, hải quan…

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến tham gia, góp ý của đại diện các hiệp hội: Vận tải, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tư vấn thuế Việt Nam, đại diện nhiều DN. Ban tổ chức cho biết, sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các chuyên gia, các hiệp hội và các DN để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Bộ tiêu chí này, sớm đưa vào áp dụng trong thực tế./.

Nhật Minh