Cử tri tỉnh Long An kiến nghị, việc tăng thuế quyền sử dụng đất phi nông nghiệp lên gấp hai, ba lần gây khó khăn cho người dân, nhất là sau khi chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 vừa qua. Cử tri đề nghị xem xét lại chủ trương này và thu vào thời điểm hợp lý hơn để người dân khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành thì đối tượng chịu thuế bao gồm: đất ở (đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị); đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Sẽ hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phù hợp thực tiễn
Thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở là 0,03% đối với phần diện tích trong hạn mức. Ảnh: TL.

Thuế suất thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở là 0,03% đối với phần diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức; đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng thuế suất là 0,03%.

Qua đánh giá cho thấy, mức thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành ở Việt Nam là tương đối thấp so với các nước trên thế giới, với nguồn thu trong phạm vi cả nước chỉ khoảng 1.700 tỷ đồng/năm, chiếm 0,03% GDP.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, số thu thuế sử dụng đất của các nước phát triển chiếm khoảng 2-4% GDP, còn số thu thuế sử dụng đất của các nước đang phát triển chiếm khoảng 1% GDP.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng quy định các trường hợp miễn và giảm 50% số thuế phải nộp, trong đó có đất trong hạn mức của hộ nghèo, đất trong hạn mức tại địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2019 của Quốc hội về quy định miễn thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Thực hiện các kế hoạch, kết luận và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, hiện Bộ Tài chính đang tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát các luật thuế để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế, trong đó có thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030./.

Mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở Việt Nam còn thấp

Ở Việt Nam, mức thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành còn thấp dẫn đến mục tiêu của thuế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đạt được, nhất là mục tiêu góp phần điều tiết cao đối với người có quyền sử dụng thửa đất hoặc có quyền sử dụng với nhiều thửa đất, thúc đẩy tổ chức, cá nhân trong xã hội sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả.