Sẽ tăng chế tài để nâng kỷ cương, kỷ luật thị trường bảo hiểm

Các ngân hàng phải thành lập quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Ảnh: Duy Dũng.

Cơ sở pháp lý đã khá toàn diện

Cùng với Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 46/2023/NĐ-CP (Nghị định 46), Thông tư 67/2023/TT-BTC (Thông tư 67) hướng dẫn một số điều Luật và Nghị định cũng đã được ban hành. Đến nay, khung pháp lý cho hoạt động đại lý bảo hiểm, đặc biệt là kênh đại lý là các ngân hàng đã cơ bản hoàn thiện và chặt chẽ.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư 67 đã có nhiều quy định mới để nâng cao chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm nói chung, đặc biệt là đại lý bảo hiểm là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

“Chúng tôi cho rằng, hiện nay cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động về bán bảo hiểm qua ngân hàng đã khá toàn diện và phù hợp với tình hình thị trường bảo hiểm trong thời gian vừa qua, cũng như đảm bảo phát triển ổn định trong thời gian tới” - ông Ngô Việt Trung nói.

Theo đó, để đảm bảo sự phát triển theo hướng bền vững của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng, quy định tại Nghị định 46 và Thông tư 67 đã tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: Tăng cường tính minh bạch trong cung cấp bảo hiểm qua ngân hàng; đảm bảo quyền chủ động lựa chọn tham gia của khách hàng; tăng cường giám sát và đảm bảo chất lượng của hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Chẳng hạn, Nghị định 46 quy định tại mỗi chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phải thiết lập một quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, tách biệt với khu vực hoạt động nghiệp vụ khác của tổ chức tín dụng… Hay quy định yêu cầu đại lý bảo hiểm phải thực hiện ghi âm quá trình tư vấn bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm như sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng đã bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho các khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

“Đây là sản phẩm khá phức tạp, có yêu cầu cao về nhận thức và tài chính của người tham gia, Vì thế, điều này nhằm hạn chế tối đa hiện tượng “ép buộc” khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khi đến vay vốn tại ngân hàng không đúng nhu cầu và khả năng tài chính họ như báo chí và dư luận xã hội đã nêu trong thời gian qua” - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh.

Về phía doanh nghiệp bảo hiểm, quy định mới cũng đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp bảo hiểm tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với chất lượng hoạt động đại lý của nhân viên trong tổ chức đại lý. Thông tư 67 cũng sửa đổi các giới hạn đối với hoa hồng theo hướng giảm hoa hồng năm đầu và phân bổ vào các năm sau nhằm khuyến khích đại lý chú trọng vào chất lượng khai thác, công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm.

Tăng chế tài, xử lý nghiêm sai phạm

[Caption]. Ảnh: Sun Life Việt Nam

Thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, cơ quan quản lý đang xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Dự kiến, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ được rà soát theo hướng tăng mức xử phạt bằng tiền đối với một số hành vi liên quan đến việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm (khai thác bảo hiểm), trích lập dự phòng nghiêp vụ, đại lý bảo hiểm, một số hành vi sửa đổi từ phạt cảnh cáo thành phạt tiền... để tăng mức răn đe.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng sẽ sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả để phù hợp với quy định mới của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với thực tiễn công tác xử phạt trong thời gian qua và hành vi vi phạm hành chính dự kiến xử phạt tại dự thảo nghị định.

“Dự thảo đã hoàn thiện đến những khâu cuối cùng và theo hướng cụ thể hóa các hành vi vi phạm, tăng cường các biện pháp xử phạt, kể cả hình phạt bằng tiền và hình phạt bổ sung, cùng các biện pháp khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, tính răn trên thị trường bảo hiểm” - Ông Ngô Việt Trung thông tin thêm.

Cần sự chung tay của nhiều bên

Để thị trường bảo hiểm hoạt động lành mạnh, bền vững, đóng góp nhiều hơn sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, vẫn cần sự chung tay phối hợp của các cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực thay đổi của doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng, sự ủng hộ, tin tưởng cũng như trách nhiệm của người tham gia trước khi giao kết hợp đồng” - ông Ngô Việt Trung.