Thứ năm 29/09/2022 12:03 | Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Thời tiết: Hà Nội 26°C
Ninh Bình 24°C
Quảng Ninh 27°C
Thừa Thiên Huế 29°C
TP Hồ Chí Minh 26°C
Đà Nẵng 31°C
VNI: 1,149.08 - 5.46 (0.48%)
KL: 185,813,869 (CP) GT: 4,155,013 (tỷ)
216 95 102 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 Tạm dừng
HNX: 253.85 - 1.50 (0.59%)
KL: 27,717,862 (CP) GT: 492,941 (tỷ)
90 230 53 Tạm dừng
HN30: 435.38 - 3.88 (0.90%)
KL: 13,342,800 (CP) GT: 310,989 (tỷ)
11 7 4 Tạm dừng
UPCOM: 86.02 - 0.18 (0.21%)
KL: 16,197,682 (CP) GT: 307,568 (tỷ)
139 753 103 Tạm dừng

Mới nhất | Đọc nhiều

Nestlé Việt Nam sát cánh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam phòng chống dịch