Thứ sáu 09/12/2022 09:22 | Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Thời tiết: Hà Nội 17°C
Ninh Bình 17°C
Quảng Ninh 17°C
Thừa Thiên Huế 22°C
TP Hồ Chí Minh 28°C
Đà Nẵng 23°C
VNI: 1,058.08 - 7.55 (0.72%)
KL: 50,960,300 (CP) GT: 712,823 (tỷ)
146 204 66 Đóng cửa
VN30: 0.00 - 0 (0%)
KL: 0 (CP) GT: 0 (tỷ)
0 0 0 KL liên tục
HNX: 216.83 - 1.45 (0.68%)
KL: 15,765,734 (CP) GT: 282,142 (tỷ)
71 274 28 KL liên tục
HN30: 371.30 - 4.31 (1.17%)
KL: 8,901,700 (CP) GT: 186,938 (tỷ)
9 11 2 KL liên tục
UPCOM: 71.91 - 0.28 (0.39%)
KL: 8,758,201 (CP) GT: 62,043 (tỷ)
107 838 55 KL liên tục

Mới nhất | Đọc nhiều

Phát động tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền
Nestlé Việt Nam sát cánh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam phòng chống dịch