Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tính đến hết năm 2023, cả nước đã có trên 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,35% dân số, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người hưởng đều tăng lên, trong đó có bảo hiểm y tế.

Số chi bảo hiểm xã hội năm 2023 tăng gần 20% so với 2022
Ảnh minh hoạ

Ông Lê Văn Phúc - Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã tăng mạnh trong năm 2023, cùng với đó là số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng tăng tương ứng.

Cụ thể, năm 2022 chỉ có hơn 150 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì đến năm 2023, con số này lên tới gần 175 triệu lượt, tăng trên 23,4 triệu lượt so với năm 2022 (tăng khoảng 15%). Số chi bảo hiểm y tế cũng lên tới trên 123.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2022.

Theo ông Phúc, điều này cho thấy hiệu quả công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đang được phát huy tích cực, thiết thực với người dân. Có được những kết quả này, trong năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực phối hợp cùng Bộ Y tế tham mưu xây dựng, hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang còn tồn tại cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh.

Đặc biệt, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tham mưu sửa đổi Nghị định 146 bằng Nghị định 75; tiếp tục hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế với một số nhóm đối tượng; quy định khám chữa bệnh bằng ứng dụng VneID (ứng dụng định danh điện tử), VssID - Bảo hiểm xã hội số...

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cũng từng bước được tháo gỡ; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường. Quy trình giám định bảo hiểm y tế mới được triển khai theo hướng hiện đại hơn, đảm bảo chi đúng, đủ quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân, kịp thời phát hiện các trường hợp cố trình trục lợi bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tham gia nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cùng với Bộ Y tế. Luật này sẽ được Bộ Y tế sẽ hoàn thiện, trình ban hành trong năm 2024. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang phối hợp với Bộ Y tế tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người dân.