vắc-xin Covid-19

Ảnh TL minh họa

Theo đó, số dư của quỹ hiện có là 4.255 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc lập Cổng thông tin điện tử tiếp nhận tiền ủng hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ, Ban Quản lý Quỹ vắc-xin tiếp tục bổ sung thêm 3 tài khoản nhận tiền tại 3 ngân hàng.

Như vậy, cho đến thời điểm này có tất cả 15 tài khoản nhận tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

Cụ thể:

I.Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước

1.Sở Giao dịch Kho hạc Nhà nước

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

2.Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19;

Số hiệu tài khoản: 21 1 100091 16868 (VND); 21 1 10371 116868 (USD) và 21 1 10142996868 (EUR).

3.Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch.

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Số hiệu tài khoản: 2019002019 (VNĐ); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

4.Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM (HDBank)

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Số tài khoản: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

5.Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Số hiệu tài khoản: 113366668888 (VND); 1 13355558888 (USD); 115522228888 (EUR).

6.Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội I.

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Số hiệu tài khoản: 1401666666666(VND); 1401166666666 (USD); 1401266666666 (EUR).

7.Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Số hiệu tài khoản: 84123456789 (VND) ; 84223456789 (USD); 84333456789 (EUR).

II. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài

1.Joint Stock Commercial Bank for investment and Development of Vietnam

Account name: Viet Nam Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019;

Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21 110142996868 (EUR);

Beneficiary bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam;

-Swift code: BIDVVNVX.

2.Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Account name: Viet Nam Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch.

Swift code: BFTVVNVX001.

3.HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

Account name: Viet Nam Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

Account number: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).

Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

Swift code: HDBCVNVX

4.Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade

Beneficiary Bank: Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade - Ha Noi Branch

Account name: Viet Nam Fund for Vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

Account number: 113366668888 (VND); 113355558888 (USD); 115522228888 (EUR).

5.Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

Beneficiary Bank: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Ha Noi I Branch

Account name: Viet Nam Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

Account number: 1401666666666 (VND); 1401166666666 (USD); 1401266666666 (EUR).

SWIFT code: VBAAVNVX432.

6.Tien Phong Commercial Joint Stock Bank

Account name: Vietnam Fund for Vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019;

Account number: 84123456789 (VND),84223456789(USD) and 84333456789 (EUR);

Beneficiary Bank: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank Hanoi, Vietnam

-Swift code: TPBVVNVX.

Các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tại nước ngoài ủng hộ, tài trợ tiền cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 chuyển tiền ủng hộ trực tiếp trên Cổng thông tin của Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 tại dịa chỉ: https://quyvacxincovid 19.vn

Địa chỉ và thông tin liên hệ liên quan đến tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19: Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 - Bộ Tài chính; số 32 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại đường dây nóng tiêp nhận thông tin về ủng hộ tài trợ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19: 0913548318; 0902235722; 0904247674; 0912488438.

Địa chỉ email: quyvacxincovidl 9@vst.gov.vn

Cổng thông tin điện tử: https://quyvacxincovidl9.vn./.

Vân Hà