Covid-19

Ảnh TL minh họa

Số tiền trên là của 336.392 tổ chức, cá nhân trong cả nước tài trợ, ủng hộ cho quỹ.

Hiện nay, quỹ cũng đã tiếp nhận cam kết tài trợ của nhiều tổ chức với số tiền trên 1.388 tỷ đồng nhưng chưa chuyển vào quỹ.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nhà nước - Giám đốc Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 cho biết, quỹ đã có văn bản đôn đốc các tổ chức, cá nhân đã cam kết sớm chuyển tiền vào tài khoản quỹ.

Về việc giải ngân nguồn quỹ, ông Vinh cho biết, Chính phủ vừa đồng ý mua lại vắc-xin AstraZeneca của một đơn vị trong nước, khi Bộ Y tế ký hợp đồng, quỹ sẽ chuyển tiền ngay. “Việc chi quỹ phụ thuộc vào tiến độ triển khai mua vắc- xin của Bộ Y tế”, ông Vinh nhấn mạnh./.

Vân Hà