Thành phố Singpapore

Thành phố Singpapore

Báo cáo dự báo Singapore có 437.000 triệu phú vào năm 2025, so với con số 270.000 trong năm 2020. Mức tăng 62% là nhanh hơn so với tốc độ tăng 60% của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), nhưng thấp hơn so với Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Mật độ tỷ phú của Singapore, tỷ lệ phần trăm số tỷ phú trên tổng số dân, là 5,5% trong năm 2020, cao thứ hai ở châu Á, sau Hong Kong, với 8,3%.

Hệ số Gini, chỉ số về mức độ bất bình đẳng về thu nhập, của đảo quốc này là 78,3 vào năm 2020, cao hơn nhiều so với con số 64,4 của Nhật Bản, 67,6 của Hàn Quốc và 70,8 của Đài Loan.

Tỷ lệ nắm giữ tài sản của nhóm 1% người giàu nhất Singapore là 34% vào cuối năm 2020, so với 18% của Nhật Bản, 24% của Hàn Quốc và 28% của Đài Loan.

Theo Vietnamplus