Công ty SPM đã có công văn gửi HSX về việc dự kiến thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) thay cho ĐHĐCĐTN năm 2012, trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2013 đến ngày 30/09/2013.

Tới nay HSX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía SPM liên quan đến việc tổ chức Đại hội nêu trên. Trước đó, HSX đã có hai công văn nhắc nhở SPM chậm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2013.

HSX nghiêm khắc nhắc nhở Cty này khẩn trương hoàn thành và đề nghị Cty có văn bản giải trình lý do vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐTN và lộ trình cụ thể cho việc tổ chức ĐHĐCĐBT thay cho ĐHĐCĐTN . Văn bản giải trình phải được gửi trước ngày 08/10/2013.

Nếu SPM tiếp tục không tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo lộ trình mà Cty đã đưa ra, HSX sẽ xem xét áp dụng hình thức xử lý cao hơn theo qui định./.

Hồng Quyên