1.Triển khai thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, Tổng cục DTNN đã chủ động trình Bộ Tài chính đôn đốc, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương khẩn trương thực hiện công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu để Bộ Tài chính ra quyết định xuất cấp hỗ trợ gạo cho các địa phương . Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt, chỉ đạo các sở, ban ngành tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh trong thời gian học kỳ I năm học 2014-2015.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Tổ chức cấp gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chính sách an sinh xã hội rất hợp lòng dân.

Kết quả đạt được: Gạo hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ đã được vận chuyển, giao nhận đến các vùng, miền khó khăn, đảm bảo về số lượng, chất lượng và thời gian theo đúng quy định. Việc triển khai chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh năm học vừa qua đã được nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá đây là chính sách an sinh xã hội rất hợp lòng dân, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn về ngân sách.

2. Công nghệ bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp, thay thế hoàn toàn công nghệ bảo quản thoáng tự nhiên

Công nghệ bảo quản hàng hóa nói chung, lương thực nói riêng là vấn đề then chốt đối với ngành Dự trữ nhằm gìn giữ một lượng hàng hóa lớn đảm bảo chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và dịch bệnh; phục vụ quốc phòng và an ninh.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Công nghệ bảo quản tiên tiến đem lại hiệu quả cao, kéo dài thời gian bảo quản, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị th ương phẩm của lương thực.

Năm 2014, công nghệ bảo quản thóc chuyển đổi 100% từ bảo quản thoáng tự nhiên sang bảo quản kín trong điều kiện áp suất thấp theo 2 phương thức đổ rời hoặc đóng bao đã được Tổng cục DTNN áp dụng. Việc chuyển đổi từ bảo quản thoáng phụ thuộc điều kiện môi trường sang bảo quản kín đã hoàn toàn chủ động được trong quá trình bảo quản.

Hiện nay, thóc DTQG bảo quản an toàn lên tới 30 tháng. Với công nghệ này, tỷ lệ hao hụt trong bảo quản thóc giảm một cách đáng kể, từ 2,4% cho phép trong bảo quản thoáng xuống 1,4% trong bảo quản áp suất thấp. Đây được cho là bước hoàn thiện về công nghệ bảo quản thóc, đánh dấu sự nỗ lực của Tổng cục DTNN trong việc nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào bảo quản hàng dự trữ quốc gia./.

Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước