Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam do Thủ tướng chủ trì sáng 22/12, liên quan đến việc phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ Tài chính nhận được 3 ý kiến phát biểu của các đại biểu kiến nghị về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp tham gia sáng tạo nội dung số, cũng như không gian sáng tạo.

Trước các kiến nghị về chính sách thuế tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, hiện nay các chính sách về thuế GTGT, thuế TNDN, cũng như các chính sách khác, Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng những ưu đãi cho lĩnh vực văn hóa và các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Riêng những kiến nghị được các đại biểu phát biểu đang vượt quá những quy định hiện hành, Bộ Tài chính ghi nhận để nghiên cứu, tổng hợp lại trong các chương trình, kế hoạch sửa các quy định pháp luật thuế liên quan đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa như kiến nghị của các đại biểu.

Sửa chính sách thuế để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp lĩnh vực văn hóa
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Nhật Bắc.

“Chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền để có những điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như sáng tạo nội dung số, không gian sáng tạo, các hoạt động công nghiệp văn hóa khác như điện ảnh… tận dụng được cơ hội, trên cơ sở đó phát triển công nghiệp văn hóa” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Về kiến nghị thuế chồng thuế, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, hiện nay chính sách thuế không có việc thuế chồng thuế đối với hoạt động văn hóa, chỉ có những ưu đãi chưa đạt được mức mong muốn của từng trường hợp cụ thể và có thể chưa đồng nhất giữa các loại hình văn hóa khác nhau. “Chúng tôi ghi nhận, sẽ có tổng hợp, đánh giá, kiến nghị, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ tối đa cho hoạt động này./.