lệ phí

Người nộp thuế có thể khai, nộp LPTB qua mạng, hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết. Ảnh: TL.

Góp phần ổn định nguồn thu cho ngân sách

Thực hiện Luật Phí và lệ phí, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (LPTB), có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, qua tổng kết, đánh giá cho thấy chính sách thu LPTB hiện hành đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với tài sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người có quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Đồng thời, chính sách này đã góp phần cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng và thống nhất trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế trong việc quản lý thu, nộp thuế.

Người nộp thuế có thể khai, nộp LPTB qua mạng, góp phần hạn chế các thủ tục hành chính không cần thiết, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý thuế.

Kết quả sau hơn 1 năm triển khai thu LPTB điện tử (từ ngày 12/3/2020 đến ngày 28/6/2021), tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số lượng giao dịch nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy là 23.124 phương tiện, với số tiền LPTB đã nộp điện tử là gần 623,3 tỷ đồng. Đối với 61 tỉnh thành phố còn lại, sau gần 11 tháng triển khai (tính từ ngày 1/8/2020 đến ngày 28/6/2021) số lượng giao dịch nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy 248.833 phương tiện, với số tiền hơn 1.651 tỷ đồng.

Việc thực hiện điện tử hóa thủ tục khai, nộp LPTB đối với ô tô, xe máy trên toàn quốc được ước tính giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế là khoảng 1.020 tỷ đồng/năm.

Theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) thì LPTB là khoản thu ngân sách địa phương (NSĐP) hưởng 100%. Đây là nguồn thu đóng vai trò quan trọng trong tổng thu NSĐP, góp phần đảm bảo ngân sách để chính quyền địa phương thực hiện các chức năng quản lý.

Số thu LPTB giai đoạn 2012 - 2020 bình quân khoảng 24.740 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 2,1% tổng thu NSNN; 2,9% tổng thu nội địa và 4,8% tổng thu NSĐP. Số thu LPTB cũng tăng đều qua các năm với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 16% so năm liền kề.

Nếu số thu LPTB năm 2012 chỉ đạt 11.816 tỷ đồng thì đến năm 2019 số thu LPTB tăng lên đạt 40.194 tỷ đồng, tăng 240% tương đương 28.378 tỷ đồng so với năm 2012.

Cơ cấu thu LPTB theo các nhóm tài sản cũng tăng đều qua các năm, đặc biệt là số thu LPTB đối với ô tô tăng mạnh, chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số thu LPTB với tỷ trọng bình quân (tính cho giai đoạn 2017-2020) khoảng 73% tổng số thu LPTB. Số thu LPTB từ nhà, đất chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 với sự tăng trưởng ổn định qua các năm, từ 1.454 tỷ đồng vào năm 2012 tăng lên gấp 4 lần và đạt 5.838 tỷ đồng vào năm 2019.

Bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ một số trường hợp

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Bộ Tài chính, chính sách thu LPTB hiện hành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, do đó, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo đó, tại dự thảo nghị định này, Bộ Tài chính đã bổ sung quy định về mức thu LPTB đối với xe ô tô điện chạy pin nhằm khuyến khích việc sản xuất và sử dụng ô tô điện chạy pin, góp phần giảm thiểu lượng khí thải của các phương tiện giao thông, từ đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Được biết, trong năm 2020, trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đối với ngành sản xuất ô tô trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, quy định giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020.

Đồng thời, tại dự thảo nghị định này, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách thu LPTB hiện hành nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thuận lợi cho người nộp LPTB và cơ quan thuế, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan.

Cụ thể: dự thảo bổ sung đối tượng chịu LPTB, giá tính LPTB và mức thu LPTB đối với tàu ngầm, tàu lặn để đảm bảo đồng bộ với pháp luật về hàng hải, bao quát các trường hợp phát sinh trên thực tế. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính LPTB đối với nhà trong một số trường hợp cụ thể; sửa đổi, bổ sung quy định về cơ sở dữ liệu xác định giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường; sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính LPTB đối với xe chuyên dùng; sửa đổi, bổ sung căn cứ xác định giá tính LPTB đối với xe khách, xe tải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời trong việc xác định giá tính LPTB.

Tại dự thảo nghị định này, còn đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định miễn LPTB đối với: tàu cao tốc chở khách; nhà, đất nhận thừa kế, quà tặng; tài sản của vợ, chồng hợp nhất khi kết hôn và phân chia khi ly hôn để đảm bảo tính đồng bộ với quy định của pháp luật có liên quan, cũng như thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Về tổng thể, các đề xuất sửa đổi lần này nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thu LPTB hiện hành, đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật./.

Minh Anh