sun

Ảnh T.L

Tính trong hai quý đầu năm 2021, lợi nhuận ròng đạt 1.837 triệu CAD (1.470 triệu USD), tương đương với lợi nhuận ròng cơ sở 1.733 triệu CAD (1.386 triệu USD), tăng 102% trên lợi nhuận và tăng 15% trên lợi nhuận ròng cơ sở so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trên vốn của Sun Life là 16,3% trong quý II/2021, so với 9,4% trong cùng kỳ năm 2020.

Tại Canada (nơi đặt trụ sở chính của Sun Life), lợi nhuận ròng đạt 404 triệu CAD (323 triệu USD) trong quý II, tăng 287 triệu CAD (230 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2020, nhờ các tác động thuận lợi liên quan đến thị trường, đặc biệt là sự thay đổi về lãi suất.

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, doanh số bán bảo hiểm của Canada vẫn đạt 196 triệu CAD (157 triệu USD) trong quý II. Doanh số bán tài sản là 3,8 tỷ CAD (3 tỷ USD), tăng 47% do tăng quỹ tương hỗ (mutual fund) của từng cá nhân.

Sun Life luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Tại Canada, trong quý II, công ty tăng cường các mô hình thẩm định với sự giúp đỡ của dữ liệu và phân tích nâng cao, cho phép khách hàng từ 18 đến 40 tuổi đủ điều kiện nhận bảo hiểm tới 5 triệu CAD. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm, tính linh hoạt cho khách hàng.

Tại Mỹ, lợi nhuận ròng là 157 triệu CAD (126 triệu USD) trong quý II, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ lợi nhuận ròng cơ sở tăng. Doanh số bán bảo hiểm tại Mỹ là 191 triệu CAD (153 triệu USD) trong quý II, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020.

Sun Life tiếp tục giúp khách hàng có được mức bảo hiểm mong muốn thông qua các dịch vụ mới và trải nghiệm kỹ thuật số. Trong quý II, công ty liên kết FullscopeRMS của Sun Life công bố danh mục đầu tư sức khỏe bổ sung được mở rộng để giúp nhiều khách hàng trang trải các chi phí tự trả trong đó có khám nha khoa trực tuyến. Đồng thời, những cải tiến kỹ thuật số giúp việc nộp đơn yêu cầu bồi thường dễ dàng và hiệu quả hơn. Số lần nộp trực tuyến tăng 36% so với một năm trước.

Tại thị trường châu Á, lợi nhuận ròng trong quý II là 143 triệu CAD (114 triệu USD), tăng 13% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ các tác động liên quan đến thị trường, những thay đổi thuận lợi trong lãi suất.

Doanh thu bảo hiểm tại châu Á là 323 triệu CAD (258 triệu USD), 35% so với cùng kỳ năm 2020, dẫn đầu là Philippines và Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Sun Life Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực kênh phân phối, bao gồm hợp tác độc quyền phân phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong vòng 15 năm với Ngân hàng ACB. Mở rộng văn phòng kinh doanh và tăng cường hợp tác với các đối tác, giúp Sun Life Việt Nam trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đa dạng nhất về kênh phối tại Việt Nam. Đồng thời, công ty cũng tập trung xây dựng những trải nghiệm kỹ thuật số, cung cấp các sản phẩm, giải pháp tài chính và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

Công ty cũng thực hiện nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng như: hỗ trợ 2.000 hộ gia đình bị tác động của dịch bênh Covid-19; hỗ trợ 1.300 hộ gia đình ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung; trao tặng 102 trụ bóng rổ tại 51 trường học trên cả nước... Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mỗi thành viên Sun Life Việt Nam trong quá trình xây dựng, duy trì và phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết với khách hàng.

Về quản lý tài sản, Sun Life cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản thông qua Dịch vụ quản lý MFS, Sun Life Capital Management và một số hoạt động kinh doanh khác. Hoạt động kinh doanh quản lý tài sản dựa trên tài năng và kinh nghiệm của các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Tính đến 30/6/2021, Tập đoàn Sun Life quản lý tổng tài sản lên đến 1.361 tỷ CAD (1.089 tỷ USD)./.

H.C