Ông Phạm Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết như vậy khi trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh một số vấn đề về công tác tái cấu trúc hệ thống các Công ty chứng khoán (CTCK) hiện nay.

* Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình hình kết quả kinh doanh của khối các công ty chứng khoán thời gian qua?

- Thị trường chứng khoán đã có những dấu hiệu phục hồi và chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm 2014. Điều đó đã giúp cho kết quả kinh doanh của khối các CTCK trong 6 tháng đầu năm 2014 có sự cải thiện tích cực.

Mỗi công ty đều có lý do riêng khi lựa chọn giải pháp thực hiện tái cấu trúc. Chọn cách hợp nhất là một sự "dũng cảm" của chính cổ đông, bởi dám chấp nhận cắt lỗ và tìm cơ hội mới.

Pham hong son

Ông Phạm Hồng Sơn

Theo kết quả thống kê từ báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của các CTCK đã được soát xét, 6 tháng đầu năm nay có 66 CTCK hoạt động có lãi với số lãi là 1.865 tỷ đồng; có 25 CTCK hoạt động bị lỗ với số lỗ là 217,23 tỷ đồng; còn lại là các CTCK đang bị đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, giải thể, chấm dứt hoạt động, rút nghiệp vụ môi giới.

Như vậy, kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2014 của các CTCK đã tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, năng lực quản trị rủi ro của các CTCK đã được cải thiện đáng kể. Theo thống kê của Trung tâm lưu ký chứng khoán, trong 6 tháng đầu năm nay hầu như không có trường hợp CTCK nào xảy ra thiếu hụt tiền thanh toán. TTCK thanh khoản cao từ đầu năm đến nay, nhưng vẫn đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ, an toàn.

* So với các khối doanh nghiệp khác (như các ngân hàng thương mại, công ty niêm yết,…) thì thông tin về kết quả kinh doanh 6 tháng của khối các CTCK khá chậm. Xin ông có thể cho biết lý do vì sao như vậy không?

- Quy định về thời hạn thực hiện báo cáo và công bố thông tin tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 và Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 đối với các CTCK cũng giống như các doanh nghiệp khác. Về cơ bản, các CTCK đã tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Đặc biệt, theo quy định tại Thông tư 52 thì CTCK phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng hoặc công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn, theo đó các CTCK phải công bố thông tin cả về báo cáo tài chính quý. Điều này cho thấy yêu cầu về minh bạch thông tin tài chính đối với khối CTCK cao hơn so với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Theo báo cáo của các CTCK thì phần lớn các công ty này đã báo cáo kết quả kinh doanh sớm và đúng thời hạn đảm bảo tuân thủ theo quy định đề ra.

* Ông đánh giá thế nào về kết quả triển khai công tác tái cấu trúc các CTCK từ đầu năm đến nay?

- Công tác tái cấu trúc các CTCK đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo nguyên tắc, mục tiêu đã đề ra: thực hiện đúng lộ trình, có bước đi thận trọng, chắc chắn, không làm xáo trộn hoạt động của thị trường chứng khoán cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Kết quả này được thể hiện đầu tiên về cơ sở pháp lý cho công tác tái cấu trúc. Theo đó, đến nay, cơ quan quản lý đã tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ cho các CTCK thực hiện việc tái cơ cấu (hợp nhất, sáp nhập, giải thể, rút bớt nghiệp vụ), tăng cường công tác quản trị công ty, quản trị rủi ro. Hiện tại, UBCKNN đang tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 210/2012/TT-BTC để phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với đó, cơ quan quản lý đã tiến hành phân loại được các CTCK trên cơ sở chỉ tiêu an toàn tài chính và theo CAMEL, áp dụng các biện pháp xử lý đối với những CTCK thuộc nhóm kiểm soát và kiểm soát đặc biệt. Đồng thời, chúng tôi đã đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các CTCK, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm.

Như vậy, kết quả đạt được khi thực hiện Đề án tái cấu trúc đã xử lý được 20 CTCK, số lượng CTCK còn lại hoạt động bình thường là 84 công ty, giảm được khoảng 20% tổng số CTCK.

* Hợp nhất, sáp nhập tự nguyện có thể nói đang là đường đi “sáng nhất” của các CTCK muốn thoát khó và mạnh lên. Ông đánh giá thế nào về xu hướng này?

- Để thực hiện tái cấu trúc, các công ty sẽ phải tự tìm giải pháp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình và quy định pháp luật. Mỗi công ty đều có lý do riêng khi lựa chọn giải pháp thực hiện tái cấu trúc. Giải pháp hợp nhất mà 2 “cặp” CTCK lựa chọn vừa qua chủ yếu xuất phát từ chính nhu cầu của các cổ đông các công ty đó. Khi thực hiện hợp nhất sẽ tốt cho 2 phía. Về phía cổ đông của các công ty, cũng muốn minh bạch tình hình tài chính, để từ đó muốn tăng vốn và có thêm cổ đông chiến lược mới.

Xu hướng hợp nhất đang được một số CTCK nghiên cứu, xem xét và cơ quan quản lý cũng khuyến khích các CTCK thực hiện theo xu hướng này. Hiện nay, một số CTCK đang tổ chức đại hội cổ đông để xin hợp nhất, sáp nhập và sau đó sẽ trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét, chấp thuận.

* Đâu là biện pháp để UBCKNN tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc các CTCK, thưa ông?

- Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán trên cơ sở phân loại và theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ chứng khoán; nâng cao năng lực tài chính, quản trị công ty, quản trị rủi ro.

Hiện tại, chúng tôi đang hoàn thiện và triển khai giám sát hoạt động các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo phân loại. Nghiên cứu ban hành các chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính, giá trị hợp lý tiếp cận với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS theo lộ trình hợp lý. Trước mắt có thể tập trung áp dụng các chuẩn mực này đối với các CTCK.

Đồng thời, cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo các cam kết WTO, khuyến khích các tổ chức tài chính quốc tế có uy tín tham gia.

* Xin cảm ơn ông!

Tính đến thời điểm giữa tháng 9, kết quả tái cấu trúc đạt được như sau:
- Đặt 04 công ty vào diện kiểm soát.
- Đặt 12 công ty vào diện kiểm soát đặc biệt.
- 03 CTCK đã bị chấm dứt hoạt động kinh doanh để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh.
- 01 CTCK đã tạm ngừng hoạt động.
- 02 CTCK đã bị đình chỉ hoạt động.
- Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán 08 công ty (đây là nghiệp vụ chính của công ty chứng khoán liên quan đến khách hàng).
- Thực hiện hợp nhất cho 04 công ty.
- 03 CTCK thực hiện giải thể.

Mai An - Duy Thái (thực hiện)