thue tphcm

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ khai thuế qua đường bưu điện. Ảnh Đỗ Doãn

Văn bản chỉ đạo do Cục trưởng Lê Duy Minh ký ban hành nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của hộ, cá nhân kinh doanh (CNKD) trên địa bàn thành phố, cần tiếp tục thực hiện khẩn trương công văn 5310/BTC-TCT của Bộ Tài chính về tăng cường hỗ trợ hộ, CNKD ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể là chủ động tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của CNKD không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo đến cơ quan thuế. Trong trường hợp có thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CNKD thì giải quyết theo thông báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tức là CNKD không phải nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Kế đến là tiếp tục thực hiện công văn 7578/CT-NVDTPC của Cục Thuế về giải quyết dứt điểm đơn đề nghị miễn, giảm thuế của hộ kinh doanh (HKD). Theo đó, đối với các HKD qua số liệu xác minh hoặc căn cứ kết quả đánh giá mức độ giảm doanh thu, thời điểm giảm doanh thu do Hội đồng tư vấn thuế phường, xã, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại xác định doanh thu thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì ban hành quyết định miễn giảm thuế tương ứng.

Riêng các chi cục thuế chưa giải quyết đơn đề nghị miễn, giảm thuế cho HKD do chưa thực hiện khảo sát hoặc chưa đánh giá mức độ giảm doanh thu thì phải chủ động phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường, xã, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại để có căn cứ giải quyết.

“Các chi cục thuế cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ, CNKD thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2021 (theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP) và phải thực hiện trước ngày 30/7/2021, đặc biệt là bằng phương thức điện tử Etax để hộ, CNKD không phải đến nộp trực tiếp tại cơ quan thuế” – văn bản chỉ đạo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ./.

Đỗ Doãn