Bộ Tài chính trực tiếp là Cục Quản lý Giá đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn.

Media