Cụ thể, tăng mức chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%: Hiện nay, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (thấp hơn 223.500 đồng) thì người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí.

Tăng mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7/2023
Tăng mức đóng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế từ 1/7/2023. Ảnh: TL.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức chi phí cho 1 lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng.

Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí.

Như vậy mức chi phí khám chữa bệnh 1 lần được BHYT chi trả 100% này tăng thêm 46.500 đồng từ ngày 1/7/2023. Đây là một quyền lợi hưởng BHYT tăng lên khi lương cơ sở tăng.

Thay đổi mức đóng BHYT hộ gia đình, trong đó mức đóng BHYT đối với hộ gia đình được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau: Người thứ nhất: 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai: 70% mức đóng của người thứ nhất (3,15% mức lương cơ sở); người thứ ba: 60% mức đóng của người thứ nhất (2,7% mức lương cơ sở); người thứ tư: 50% mức đóng của người thứ nhất (2,25% mức lương cơ sở); người thứ năm trở đi: 40% mức đóng của người thứ nhất (1,8% mức lương cơ sở).

Từ 1/7/2023, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT hộ gia đình như sau: Người thứ nhất: 81.000 đồng/tháng; 972.000 đồng/năm (trước 1/7: 67.050 đồng/tháng; 804.600 đồng/năm); người thứ hai: 56.700 đồng/tháng; 680.400 đồng/năm (trước 1/7: 46.935 đồng/tháng; 563.220 đồng/năm); người thứ ba: 48.600 đồng/tháng; 583.200 đồng/năm (trước 1/7: 40.230 đồng/tháng; 482.760 đồng/năm); người thứ tư: 40.500 đồng/tháng; 486.000 đồng/năm (trước 1/7: 33.525 đồng/tháng; 402.300 đồng/năm); người thứ năm trở đi: 32.400 đồng/tháng; 388.800 đồng/năm (trước 1/7: 26.820 đồng/tháng; 321.480 đồng/năm).