Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NS luôn được ngành Thuế chú trọng. Ảnh: Nhật Nam

Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt gần 3.186 tỷ đồng, bằng 99,7% so cùng kỳ năm 2012; Số tiền đã nộp NSNN là 2.342,8 tỷ đồng, bằng 73,5% so với số phải truy thu và phạt, tăng 54,5% so cùng kỳ.

Trong đó, đã thanh tra, kiểm tra đối với 382 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn, phạt trên 127,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ qua thanh tra 16,8 tỷ, giảm lỗ qua thanh tra 444,1 tỷ đồng).

Riêng khối Văn phòng Tổng cục Thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra những doanh nghiệp lớn, trọng điểm, tránh chồng chéo với các địa phương. Theo đó, kết quả đã kiểm tra tại 47 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch và thanh tra tại 12 đơn vị, đạt 29,3% kế hoạch cả năm 2013 .

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tiến hành kiểm tra và đề xuất với Bộ Tài chính các giải pháp quản lý thuế (khấu trừ, hoàn thuế) giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hàng hoá trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam bộ, cũng như các doanh nghiệp giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ…

Đỗ Vinh