Tạo thuận lợi hơn nữa trong thông quan xăng dầu nhập khẩu
Cơ quan hải quan luôn tạo thuận lợi thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian qua, thủ tục nhập khẩu và thông quan đối với mặt hàng xăng dầu luôn được cơ quan hải quan thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật.

Để tiếp tục tạo thuận lợi và rút ngắn hơn nữa thời gian thông quan, kịp thời đưa hàng hóa vào lưu thông trên thị trường, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 3642/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2022 chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thông quan nhanh chóng đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu.

Đồng thời, ngành Hải quan bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và xử lý vướng mắc đối với xăng dầu nhập khẩu kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính đảm bảo thông quan 24/7; chủ động nắm sát tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc phát sinh, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Theo thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tháng 9 cả nước nhập khẩu 627.652 tấn xăng dầu các loại, kim ngạch 616,1 triệu USD, tăng 34,8% về lượng và tăng 27,8% về kim ngạch so với tháng 8.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 9 trở về mức tương đương các tháng gần đây. Cụ thể, tháng 7 là 650.952 tấn, tháng 6 là 617.787 tấn…

Tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 6.525.109 tấn xăng dầu các loại, kim ngạch 6,833 tỷ USD, tăng 22,7% về lượng và tăng 131,8% về kim ngạch so với cùng kỳ 2021.

Để tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện việc thông quan xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn hàng từ nguồn nhập khẩu cho thị trường trong nước, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng nhấn mạnh, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thầm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo để được hướng dẫn.