bảo việt nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ảnh: BV

Kết quả kinh doanh khả quan

Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8%, chiếm 73,9% tổng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,5%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9%, trong đó: doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.959 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4%. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31%. Bảo Việt Nhân thọ tích cực phát triển các sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm và đầu tư nhằm khai thác cơ hội của thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường, với tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+13,3%); bảo hiểm trách nhiệm chung (+8,4%); bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (+8,1%). Năm 2014, Bảo hiểm Bảo Việt đã tiến hành mở rộng hợp tác với một số đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các dòng sản phẩm với nhiều quyền lợi ưu đãi cho khách hàng.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả kinh doanh khả quan.

Lĩnh vực quản lý quỹ có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, trong đó doanh thu năm 2014 đạt 52 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, vượt 75,6% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt mức 24,8%. Tổng tài sản quản lý tại ngày 31/12/2014 đạt 20.691 tỷ đồng, tăng 2,2%.

Năm 2014, doanh thu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đạt 306 tỷ đồng, tăng trưởng 47,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng trưởng 53,4%. Hoạt động môi giới giữ vững vị trí trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên thị trường.

bà Trần Thị Lý

Tập đoàn Bảo Việt trao quà cho gia đình bà Trần Thị Lý - thanh niên xung phong chống Mỹ ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế. ảnh: BV

Đầu tư gần 120 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của Bảo Việt nói riêng và cộng đồng nói chung, tính từ năm 2009 đến nay, Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư gần 120 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, thực hiện 04 trọng tâm chính bao gồm: xóa đói giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ; tri ân gia đình liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, hoạt động đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, tương đương gần 80% tổng quỹ An sinh xã hội của tập đoàn.

Mới đây, Tập đoàn Bảo Việt đã đầu tư 5,3 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; hỗ trợ tỉnh Quảng Trị gần 1 tỷ đồng để xây dựng, tôn tạo các hạng mục công trình thuộc di tích Chi khu quân sự Mai Lĩnh, tỉnh Quảng Trị, trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng tại Thừa Thiên - Huế; thăm và tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội, cơ sở số II tại Ba Vì, Hà Nội.

Năm 2014 đánh dấu 10 năm Bảo Việt đồng hành cùng Quỹ học bổng An Sinh Giáo Dục; đồng hành cùng chương trình ViOlympic; phát động chương trình quyên góp "Bảo Việt: Niềm tin Việt - chung tay hướng về biển đảo quê hương", thu về gần 1 tỷ đồng để ủng hộ cho các hoạt động hướng về biển đảo cũng như tham gia các chương trình thiện nguyện khác.

2015: Khơi thông mọi nguồn lực để phát huy sức mạnh tổng thể

2015 là năm quan trọng để Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành chiến lược giai đoạn 5 năm (2011 – 2015), là năm Tập đoàn cần tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong đề án tái cấu trúc (2013 - 2015) đã được Đại hội đồng cổ đông giao; tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2015, Bảo Việt cũng sẽ chú trọng đến việc khai thác và tận dụng tối đa nguồn lực kênh phân phối đại lý hiện tại thông qua các cơ chế, chính sách hấp dẫn. Đồng thời, tạo ra cơ chế thúc đẩy kênh bán chéo, và những kênh phân phối mới như telesales, giao dịch trực tuyến...

Vũ Long