tay ninh

Một góc Thành phố Tây Ninh. Ảnh Nguyễn Hòa

Cụ thể, Cục Thuế Tây Ninh đã ban hành 23 quyết định thanh tra và 12 quyết định xử lý, với tổng số tiền truy thu và phạt thuế 14,7 tỷ đồng, giảm lỗ 274,4 tỷ đồng; hiện đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 13,7 tỷ đồng. Đơn vị cũng ban hành 200 quyết định kiểm tra và 178 quyết định xử lý hồ sơ khai thuế, với tổng số tiền truy thu và phạt 8,1 tỷ đồng, giảm lỗ 13,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng hơn 1 tỷ đồng; hiện đã thu nộp NSNN 7,4 tỷ đồng.

Cục Thuế Tây Ninh tiếp tục tăng cường rà soát hồ sơ khai thuế và tập trung thanh tra, kiểm tra trước những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế...

cuc truong cuc thue tay ninh

Ông Nguyễn Tấn Lợi

Chia sẻ thêm về công tác chống thất thu, ông Nguyễn Tấn Lợi - Cục trưởng Cục Thuế Tây Ninh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quản lý thu NSNN, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách.

Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế để tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

Đồng thời, rà soát hồ sơ khai thuế và tập trung thanh tra, kiểm tra trước đối với DN có rủi ro cao về thuế, DN thuộc diện miễn, giảm thuế do chính sách ưu đãi đầu tư, các DN thua lỗ nhiều năm, các DN có hoạt động liên kết, hoạt động chuyển nhượng vốn, tài sản; tăng cường kiểm soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới phát sinh, dự án đang triển khai… nhằm không để DN lợi dụng chủ trương của Nhà nước để vi phạm pháp luật.

“Cục Thuế cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đồng bộ hóa các mối quan hệ phối hợp trong cải cách hành chính giữa các sở, ngành; phân công rõ nhiệm vụ cụ thể từng ngành, địa phương trong việc phối hợp chống thất thu ngân sách từ các lĩnh vực như: Quản lý nhà nước về đất đai, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án đầu tư, rà soát ưu đãi trong khu kinh tế - khu công nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính đúng, đủ, kịp thời…” – ông Nguyễn Tấn Lợi nói./.

Đỗ Doãn