Năm 2023, Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ước tính tổng doanh thu tăng 27% so với năm 2022, đạt trên 642 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 42% so với thực hiện năm 2022, đạt gần 328 tỷ đồng. Công ty phấn đấu mức chia cổ tức năm 2023 đạt tỷ lệ ít nhất 13%.

TDM cho biết kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được xây dựng dựa trên doanh thu sản xuất nước tăng trưởng 10% và cộng thêm gần 94 tỷ đồng từ cổ tức của BWE vào doanh thu hoạt động tài chính.

Trong năm 2023, công ty dự kiến tiếp tục thi công 3 tuyến ống nước thô cho Nhà máy nước Dĩ An và Nhà máy nước Bàu Bàng, với tổng giá trị đầu tư đạt 591 tỷ đồng.

Đồng thời, TDM cũng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng. Kế hoạch trong đại hội cổ đông thường niên 2023 sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn, hủy bỏ nội dung trong nghị quyết đại hội cổ đông bất thường về việc phát hành tăng vốn để đầu tư tuyến ống nước thô D1600 từ trạm Tân Ba về nhà máy Dĩ An. Thay vào đó, công ty sẽ góp vốn vào nhà máy cấp nước Gia Tân và kế hoạch mua nhà máy cấp nước Cà Mau.

Được biết, năm 2022, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 479 tỷ đồng, tăng 15% (so với năm 2021). Tuy nhiên, do hụt thu từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế lại giảm 33%, đạt 220 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, TDM mới thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra./.