Theo UBND tỉnh Thái Bình, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 6 khu công nghiệp được Chính phủ chấp thuận quy hoạch, với tổng diện tích 1.081,6 ha và mục tiêu đến năm 2020 mở rộng lên 1.211,13 ha, với tổng số 4.384 DN và 492 chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của địa phương những năm qua đạt khá. Trong năm 2015, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt gần 43.000 tỷ đồng; kim ngạch XNK đạt 2,473 tỷ USD, tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2014.

Hiện nay, việc quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang do Chi cục Hải quan Thái Bình trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đảm nhận, với cơ cấu gồm 2 đội: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ, tổng số cán bộ công chức, người lao động là 23 người.

Hiện cả nước có 35 cục hải quan tỉnh/thành phố. Đơn vị mới nhất được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập là Cục Hải quan Hà Nam Ninh./.

Ngọc Linh