chi-cục-thuế-phổ-yên-phú-bình.jpg

Người nộp thuế làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo đó, tính đến tháng 7/2020, toàn đơn vị thực hiện thanh tra được 2 doanh nghiệp, qua thanh tra thuế, cơ quan thuế thực hiện truy thu số tiền thuế là 417 triệu đồng, số tiền phạt vi phạm là 115 triệu đồng và số tiền giảm lỗ là 32,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, đơn vị cũng đã thực hiện được 152 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT), đạt 26% kế hoạch năm. Số tiền truy thu, truy hoàn là 3,2 tỷ đồng; số tiền phạt là 1,1 tỷ đồng; giảm số thuế được khấu trừ là 545 triệu đồng; giảm lỗ là 2,5 tỷ đồng; số kiến nghị sau kiểm tra đã nộp là 1,7 tỷ đồng, số còn phải nộp sau kiểm tra 2,6 tỷ đồng.

Đồng thời, toàn đơn vị cũng thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 6.479 hồ sơ, số hồ sơ được chấp nhận là 6.444, điều chỉnh là 35 hồ sơ; kiểm tra trước hoàn thuế được 14 hồ sơ, với số đề nghị hoàn là 91,3 tỷ đồng, số không được hoàn là 8 triệu đồng; kiểm tra sau hoàn được 8 hồ sơ với số thuế đã hoàn là 35,6 tỷ đồng, số thuế truy hoàn là 12,3 triệu đồng và số tiền phạt là 6,9 triệu đồng.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra chưa đảm bảo kế hoạch, đại diện Cục Thuế Thái Nguyên cho rằng, do tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thời gian cách ly xã hội đã ảnh hưởng nhiều đến công tác tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế thực hiện, do đó chưa đảm bảo tiến độ và kế hoạch được giao.

Cục Thuế Thái Nguyên đang đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kê khai thuế của NNT, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách pháp luật, lựa chọn đối tượng để thanh tra, kiểm tra theo phương pháp phân tích rủ ro.

Đồng thời, cục triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là hình thức gian lận thuế qua cách thức chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia; thực hiện quản lý, điều hành quỹ hoàn thuế GTGT theo hướng kiểm soát chặt chẽ và linh hoạt, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế./.

Văn Tuấn