Theo thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến ngày 31/8/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.291 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.481 nhà đầu tư tổ chức và 14.810 nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, tính đến ngày 31/7, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.237 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.460 nhà đầu tư tổ chức và 14.777 nhà đầu tư cá nhân./.

Hồng Quyên