Theo báo cáo từ UBND tỉnh Thanh Hóa, mặc dù địa phương đang đứng trong top đầu các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, nhưng hiện vẫn còn 10 chủ đầu tư giải ngân mới đạt từ 10% đến dưới 30% và 8 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 10% kế hoạch. Đáng lo ngại là vẫn còn tới 14 chủ đầu tư chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Thanh Hóa: Yêu cầu chấm dứt tình trạng trì trệ từ các chủ đầu tư trong giải ngân vốn
Thanh Hóa chấm dứt tình trạng trì trệ của các chủ đầu tư trong giải ngân vốn đầu tư. Ảnh minh họa: H.T

Tại hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được tổ chức mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan, các địa phương rà soát lại từng dự án để thấy những điểm nghẽn cụ thể, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo trong chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án cũng như giải ngân vốn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai.

Với mục tiêu đến hết tháng 8/2022 giải ngân đạt 60% và phấn đấu hết năm 2022 toàn tỉnh giải ngân hết vốn đầu tư công được giao theo kế hoạch, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các đơn vị không lấy bất cứ lý do khó khăn, vướng mắc nào để giải thích cho việc chậm tiến độ./.