Hà Nội

Cán bộ Hải quan Hà Nội giải quyết tờ khai hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành cho DN. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định thành lập Tổ soạn thảo nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổ soạn thảo thực hiện dự thảo nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trên cơ sở các nội dung đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 38/QĐ-TTg (ngày 12/1/2021) về việc phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổ soạn thảo do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm tổ trưởng, thành viên tổ soạn thảo còn có lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Trước đó tại Quyết định 38/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một trong những giải pháp để triển khai thực hiện phương án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu./.

Ngọc Linh