Hội thảo là sự kiện kết nối, thúc đẩy đoàn viên, thanh niên thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo Quyết định số 749/QĐ-TTg (ngày 03/6/2020) trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, công thương, thông tin truyền thông, văn hoá, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thanh niên 5 bộ với văn hoá sở hữu trí tuệ trong phát triển nền kinh tế số
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp mới, sự sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò cốt lõi trong phát triển. Để xây dựng cộng đồng biết cách sử dụng, khai thác và hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ tài sản trí tuệ, thanh niên phải là lực lượng tiên phong.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy đánh giá cao việc Đoàn Thanh niên 5 bộ đã phối hợp tổ chức sự kiện có ý nghĩa thời đại này.

Tại hội thảo các ý kiến cũng cho rằng, sự kiện rất thiết thực, tạo lập một diễn đàn mở để cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên về vai trò của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó từng bước chung sức hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong thế hệ trẻ theo định hướng tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg.

Ông Trần Xuân Bách - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chia sẻ, những năm qua, sự phối hợp của Đoàn Thanh niên 5 bộ đã được ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, gây dựng được tình đoàn kết và sự chia sẻ chân thành qua những hoạt động chung, được các cấp bộ đoàn và cộng đồng đánh giá, ghi nhận.

Thanh niên 5 bộ với văn hoá sở hữu trí tuệ trong phát triển nền kinh tế số
Đoàn Thanh niên 5 bộ ký kết tại sự kiện. Ảnh: CTV

Tiếp nối những kết quả này, hội thảo “Thanh niên với văn hóa sở hữu trí tuệ trong phát triển nền kinh tế số” được tổ chức với mong muốn chia sẻ với các đoàn viên về giá trị của văn hóa sở hữu trí tuệ, cách văn hóa sở hữu trí tuệ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên 5 bộ đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2024 - 2027.