Trong đó: tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 670,2 tỷ đồng và hơn 6,2 triệu USD; giảm chi ngân sách (NS) 610,5 tỷ đồng, xử lý tài chính khác 69,7 tỷ đồng.

Nội dung thanh tra tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, được dư luận xã hội quan tâm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính như: quản lý, bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi; công tác quản lý nợ công; công tác hoàn thuế GTGT...

Cũng qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện nhiều đơn vị sai phạm trong quản lý, điều hành tài chính, ngân sách.

Cụ thể, trong lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách địa phương, một số địa phương chưa ban hành đầy đủ định mức chi thường xuyên; chưa ban hành hoặc chưa điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên sát với giá thị trường; quyết định đầu tư vượt quá khả năng nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương; bố trí kế hoạch vốn, huy động vốn để đầu tư còn chưa đúng quy định.....

tien

Thanh tra tài chính đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách. Ảnh: ĐT

Qua thanh tra, kiến nghị các địa phương hoàn trả ngân sách số tiền trên 153,9 tỷ đồng; giảm trừ quyết toán chi đầu tư XDCB trên 106,5 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng tại các dự án đầu tư, kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị thực hiện phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của các dự án tăng rất lớn so với phê duyệt ban đầu. Tình trạng lập, thẩm định phê duyệt tăng không đúng dự toán các gói thầu xây lắp và chưa đủ căn cứ do tính sai định mức, sai đơn giá, khối lượng xây lắp... vẫn còn phổ biến.

Thanh tra Tài chính kiến nghị xử lý 471,5 tỷ đồng (trong đó: giảm trừ dự toán, giá trị hợp đồng do ký tăng không đúng 373,7 tỷ đồng; giảm trừ giá trị khối lượng nghiệm thu, thanh quyết toán lần kế tiếp 97,9 tỷ đồng).

Lĩnh vực quản lý tài chính Bộ, ngành, qua công tác thanh tra, Thanh tra Tài chính đã kiến nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách chế độ liên quan đến định mức tiêu hao y tế; đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư; cơ chế hoạt động điều trị tự nguyện.... ; kiến nghị xử lý về tài chính trên 90,7 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, tình trạng sai phạm phổ biến là hạch toán không đúng kết quả sản xuất kinh doanh, hạch toán không đầy đủ doanh thu, tăng không đúng chi phí để trốn thuế; chấp hành không đúng trình tự, thủ tục đầu tư các dự án hình thành tài sản cố định. Một số doanh nghiệp đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp chưa có hiệu quả dẫn đến mất vốn; nợ khó thu hồi, hàng tồn kho lớn; chưa thực hiện nộp tiền thu từ cổ phần hóa về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp số tiền trên 672, 8 tỷ đồng ...

Thanh tra Bộ Tài chính cũng phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện quy định về ưu đãi đầu tư, kê khai, nộp thuế, dẫn đến nộp thiếu thuế số tiền trên 100 tỷ đồng và 6.241.443 USD.

Đối với lĩnh vực quản lý giá, công tác thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động của thị trường giá cả được tích cực triển khai cả ở trung ương và các địa phương, góp phần ổn định thị trường, kiềm chế việc tăng giá đột biến của hàng hóa.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ đã phối hợp với một số đơn vị triển khai thanh tra tại 5 doanh nghiệp kinh doanh sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Qua hoạt động thanh tra, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 công ty kê khai thiếu mặt hàng tăng giá; truy thu đối với 4 trong số 5 công ty số thuế kê khai thiếu phải nộp với số tiền 10,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đã kiến nghị và được Chính phủ chấp thuận phương án áp trần giá sữa từ ngày 01/6/2014 nhằm bình ổn thị trường. Kết quả bước đầu đã có tác dụng tích cực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao./.

Trung Ninh