HNXIndex

Theo đó, HNX Index sẽ được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.

Phương pháp tính toán giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo thông lệ quốc tế giúp cho chỉ số HNX-FF-Index phản ánh chính xác hơn diễn biến giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết, loại bỏ ảnh hưởng của những cổ phiếu có khối lượng niêm yết lớn nhưng tỷ lệ tự do chuyển nhượng thấp.

Chỉ số HNX-FF-Index được HNX đưa vào vận hành thử nghiệm song song với HNX-Index từ cuối năm 2013. Sau một năm thử nghiệm với kết quả vận hành ổn định, phản ánh sát diễn biến thị trường, HNX sẽ chính thức áp dụng cách tính mới cho chỉ số HNX Index. Việc tính toán, quản lý chỉ số HNX-Index được thực hiện theo quy định tại bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu của HNX./.

D.T