Năm 2020, thu nội địa vượt trên 31% dự toán

Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định cho rằng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp. Bên cạnh đó, tình hình nắng nóng kéo dài gây khô hạn đã tác động tiêu cực đến sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn, khiến nhiều nguồn thu bị sụt giảm mạnh; công tác thu ngân sách cũng đối mặt với nhiều thách thức.

cucthuebinhdinhok.jpg
Ban Lãnh đạo Cục Thuế Bình Định cập nhật chính sách thuế mới đến cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Đức

Đại diện Cục Thuế Bình Định cho biết thêm, trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, cục thuế đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách với quyết tâm cao, nhất là sự chủ động hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời tập trung quản lý, cơ cấu lại và khai thác nguồn thu, thực hiện các giải pháp tăng thu. Kết quả đem lại rất tích cực, vừa cải thiện uy tín, quan hệ với DN, các ngành, các cấp; vừa tăng cường hỗ trợ, gìn giữ đoàn kết nội bộ và phát triển trình độ năng lực, đạo đức, thái độ ứng xử của đội ngũ công chức ngành Thuế.

Báo cáo của Cục Thuế Bình Định cho thấy, năm 2020 tổng thu nội địa trên địa bàn cơ quan thuế thực hiện được 11.799 tỷ đồng, đạt 131,1% dự toán, giảm 7,5% (so với năm 2019). Nếu loại trừ số thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, cục thuế thu được 6.411 tỷ đồng, đạt 109,2% dự toán, tăng 12,2% (so với năm 2019); số thu tiền sử dụng đất cục thuế thu được 5.253 tỷ đồng, đạt 175,1% dự toán, giảm 13,8%.

Nếu tính theo chỉ tiêu thu, năm 2020 trên địa bàn có 9/16 khoản thu hoàn thành vượt dự toán. Một số khu vực có số nộp ngân sách tăng trưởng khá như: khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách đạt 130,3%, tăng 58,5%; khu vực DN ngoài quốc doanh nộp ngân sách đạt 105,3%, tăng 11,4%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 110,2%, tăng 14%.

Ba nội dung đột phá quản lý thuế

Theo ông Nguyễn Đẩu, năm 2020, ngoài việc chỉ đạo các đơn vị tập trung hỗ trợ DN thụ hưởng nhanh, hiệu quả nhất các chính sách hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19, cục thuế còn thay đổi phương thức quản lý thuế, qua đó tạo sự hài lòng cho người nộp thuế (NNT) trong việc chấp hành pháp luật thuế.

Một trong ba nội dung đột phá Cục Thuế Bình Định triển khai trong công tác quản lý thuế, đó là: thay đổi nhận thức và hành động từ quản lý sang phục vụ NNT; thúc đẩy phương thức quản lý thuế từ thanh tra - kiểm tra tại trụ sở NNT sang thanh tra - kiểm tra NNT tại trụ sở cơ quan thuế; thúc đẩy NNT tự giác chấp hành pháp luật thuế thay cho việc trừng phạt thông qua việc tuyên truyền chính sách, phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, cảnh báo sai phạm để NNT tự sửa sai, tự kê khai điều chỉnh, bổ sung; điện tử hóa tất cả các khâu trong quản lý thuế thay cho thủ công, từ nghiệp vụ quản lý thuế đến công tác quản trị nội bộ.

Đồng thời, cục thuế cũng thay đổi phương pháp tiếp cận quản lý, giám sát nguồn thu theo ngành, lĩnh vực; quản lý một cách chuyên sâu, thực chất, từng bước hệ thống hóa cơ sở dữ liệu quản lý thuế qua công tác phối hợp các sở, ban, ngành trên địa bàn; thúc đẩy việc điện tử hóa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kê khai bằng việc xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin giúp tăng cường phân tích, đánh giá, đối chiếu hồ sơ khai thuế với báo cáo tài chính, các cơ sở dữ liệu sẵn có của ngành và thông tin thu thập qua các sở, ban, ngành; tập trung hướng đến công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế để đưa ra cảnh báo NNT tự rà soát, kê khai bổ sung, điều chỉnh nộp ngân sách, tránh việc xử lý vi phạm hành chính thuế…

Ngoài ra, cục thuế cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, phòng tài chính kế hoạch các địa phương trong công tác điều hành thu ngân sách; đôn đốc các khoản thu khác ngân sách; thực hiện ghi thu - ghi chi, các khoản thu cố định tại xã, cổ tức - lợi nhuận được chia, tiền bán nhà…

Cùng với đó, cơ quan thuế cũng phối hợp với các đơn vị như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin - Truyền thông, Du lịch, Quản lý thị trường, Giao thông vận tải…, để quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ các hoạt động: xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách; tiền thuê đất, sử dụng đất; hoạt động khai thác khoáng sản; chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án; lưu trú; xăng dầu; kinh doanh vận tải;… thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh của các lĩnh vực nêu trên vào NSNN./.

Văn Tuấn