tổng cục hải quan

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định DNUT cho đại diện DN. Ảnh: Phúc Hải

14 DNUT được trao quyết định đợt này gồm: Công ty TNHH Hansol Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electro-mechanics Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Display, Công ty TNHH Denso Việt Nam, Công ty CP Hữu hạn Ve dan Việt Nam, Công ty TNHH Foster Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic system networks, Công ty TNHH Kwong Lung Meko, Công ty CP Tong Hong Tannery Việt Nam, Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex, Công ty CP Sữa Việt Nam, Công ty TNHH Sonion Việt Nam, Công ty TNHH thủy sản XNK Âu Vững I, Công ty cổ phần Phúc Sinh.

Như vậy, từ năm 2011 đến nay, Tổng cục Hải quan đã lựa chọn và công nhận 38 DNUT trong tổng số hơn 50.000 DN xuất nhập khẩu.

Để được hưởng những chế độ ưu tiên thủ tục hải quan, DN phải đáp ứng những điều kiện quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 15/3/2015) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Điều kiện để được xem xét, công nhận chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan là: DN xuất khẩu, nhập khẩu đạt kim ngạch 100 triệu USD/năm; DN xuất khẩu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt kim ngạch 40 triệu USD/năm; DN xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản sản xuất hoặc nuôi, trồng tại Việt Nam đạt kim ngạch 30 triệu USD/năm.

Đại lý hải quan có số tờ khai làm thủ tục đạt 20.000 tờ khai/năm cũng sẽ được xem xét, công nhận DNUT…/.

Phúc Hải