Ngày 14/6, USAID và Tổ chức sức khỏe toàn cầu PATH tổ chức hội thảo tổng kết dự án 8 năm với tên gọi “Thúc đẩy tăng trưởng thị trường” (Healthy Markets) và khởi động dự án “Hỗ trợ kỹ thuật và bền vững khu vực tư nhân tại Việt Nam” (STEPS) sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm trị giá 15 triệu USD, nhằm hỗ trợ nỗ lực chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam.

Thêm 15 triệu USD hỗ trợ nỗ lực chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam
Đại diện USAID phát biểu khởi động dự án mới. Ảnh: USAID

Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường trị giá 20,7 triệu USD được tài trợ trong khuôn khổ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS (PEPFAR) đã được triển khai từ năm 2014 đến năm 2021. Thông qua dự án này, USAID và PATH đã phối hợp với Bộ Y tế để triển khai chương trình theo cách tiếp cận bền vững nhằm gia tăng đầu tư, tạo cầu và tăng cung các hàng hóa và dịch vụ HIV mới mang tính đột phá.

Tại sự kiện hôm nay, USAID cũng đã công bố dự án mới “Hỗ trợ kỹ thuật và bền vững khu vực tư nhân tại Việt Nam” (STEPS) có ngân sách 15 triệu USD và thực hiện trong 5 năm.

Dự án sẽ được thực hiện phối hợp với Tổ chức PATH và đối tác chiến lược là doanh nghiệp xã hội Glink để duy trì những kết quả đạt được từ dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường và phát triển hơn nữa thị trường dịch vụ chăm sóc HIV và sức khỏe ban đầu.

Dự án STEPS sẽ tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ lồng ghép HIV và chăm sóc sức khỏe ban đầu, lấy khách hàng làm trung tâm thông qua các mô hình chăm sóc đổi mới; thúc đẩy nhu cầu và việc sử dụng các công nghệ y tế đột phá; đồng thời xác định các cách tiếp cận hợp tác công-tư mới đầy hứa hẹn có thể tăng cường nguồn cung bền vững, thúc đẩy cung cấp dịch vụ và tạo cầu cho các hàng hoá,dịch vụ về HIV và chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Khi được kết hợp lại, những nỗ lực này sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu kiểm soát dịch được nêu trong Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030. Dự án STEPS sẽ thúc đẩy cộng đồng cùng kiến tạo, hỗ trợ công tác quản lý của của Cục phòng, chống HIV/AIDS và tăng cường năng lực lãnh đạo của cộng đồng đích, đồng thời đẩy mạnh sáng tạo trong cung cấp dịch vụ và mở rộng thị trường nhằm đạt được những mục tiêu đề ra.