* Năm 2014 là một năm như thế nào đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói chung và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) nói riêng, thưa ông?

- Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2014 đã khởi sắc hơn so với năm 2013. Tuy vậy, trong bối cảnh các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống vẫn chưa thực sự phục hồi, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng của thị trường vì thế cũng chưa tương xứng với kỳ vọng.

Theo số liệu của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 52.680 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10,5%. Đây là mức tăng trưởng không quá đột biến.

Riêng đối với BIC, năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, BIC vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan. Dự kiến, BIC sẽ lần đầu tiên gia nhập nhóm các DNBH có doanh thu phí bảo hiểm trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế phấn đấu hoàn thành kế hoạch 130 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2015 có triển vọng lạc quan hơn
Với những cơ hội lớn từ nền kinh tế, năm 2015, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao.   Ông Trần Hoài An

Hai Liên doanh của BIC tại Lào và Campuchia cũng có kết quả kinh doanh tốt. Không dừng lại ở đó, vừa qua, BIC cũng đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu.

Theo đánh giá của A.M.Best, định hạng năng lực tài chính của BIC đạt mức B+ (năng lực tài chính vững mạnh) và định hạng năng lực tổ chức phát hành đạt mức bbb- (công ty duy trì được khả năng thực hiện các cam kết tài chính tốt). Triển vọng nâng hạng cho cả hai chỉ tiêu này là ổn định.

* Theo ông, đâu là những thành công nhất của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2014?

- Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2014 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực: Công tác tái cơ cấu được các DNBH trong khối được đẩy mạnh. Việc phòng chống trục lợi bảo hiểm cũng được các DNBH thực hiện tốt hơn; Môi trường pháp lý tiếp tục được cải thiện với sự ra đời của các văn bản pháp quy, thông tư hướng dẫn như: Nghị định 91/2014/NĐ-CP tháo gỡ khó khăn về thuế cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; dự thảo sửa đổi Thông tư 124, Thông tư 125 nâng cao chế độ quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm…

Mức tăng trưởng doanh thu toàn thị trường mặc dù chưa thể so sánh với những giai đoạn tăng trưởng “vàng” trước đây nhưng cũng đã quay trở lại mức 2 con số, đây là tín hiệu để hy vọng vào sự phục hồi của thị trường trong những năm tiếp theo.

* Vậy bên cạnh những mặt tích cực thì đâu là hạn chế của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2014?

- Thị trường vẫn tồn tại những hạn chế: Tình trạng cạnh tranh phi kỹ thuật như hạ phí, mở rộng điều khoản, tăng chi ngoài… vẫn tiếp tục diễn ra; Lãi suất tiết kiệm và trái phiếu chính phủ giảm, trong khi chi phí hoạt động vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới lợi nhuận của các DNBH.

Sự cố bạo động tại Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai mặc dù nằm ngoài mong muốn của các DNBH nhưng cũng đã gây thiệt hại lớn cho 27/29 DNBH phi nhân thọ trên thị trường. Đây là một con số lớn, ảnh hưởng nhất định tới kết quả kinh doanh của các DNBH.

* Với thực tế 2014 và những dự báo kinh tế 2015, theo ông, đâu là những cơ hội mà các DNBH phi nhân thọ có thể kỳ vọng để tăng trưởng trong năm 2015?

- Những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế được dự báo sẽ rõ nét hơn trong năm 2015. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nhờ đó cũng có thể kỳ vọng vào một năm thành công với tốc độ tăng trưởng cao.

Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sớm được ký kết sẽ tạo cú hích cho ngành tài chính ngân hàng, góp phần giải quyết những ách tắc, qua đó, tác động tích cực tới thị trường bảo hiểm. Thị trường chứng khoán cũng được dự báo sẽ khởi sắc hơn trong năm 2015, đây là cơ hội để các DNBH đa dạng hóa danh mục đầu tư, nâng cao mức sinh lời.

Đặc biệt, phân khúc bán lẻ sẽ tiếp tục được các DNBH tập trung phát triển mạnh.

Tôi tin tưởng rằng với cơ sở đã được các DNBH xây dựng trong nhiều năm qua cùng những cơ hội lớn từ nền kinh tế, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2015 sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2014.

* Xin cảm ơn ông!

Hồng Chi (thực hiện)